Tunnelen skal hete Blixtunnelen

Norges lengste jernbanetunnel blir kalt opp etter legendarisk jernbanearkitekt og ingeniør.

Follobanen

JUL I BLÅFJELL: Blixtunnelen blir som første jernbanetunnel i Norge bygget med to separate løp.

Foto: JBV Follobanen

Jernbaneverket bryter med vanlig praksis og kaller opp den 20 kilometer lange tunnelen på Follobanen etter en person og ikke et geografisk sted eller område.

Tunnelen mellom Oslo og Ski får navnet Blixtunnelen etter arkitekten og ingeniøren Peter Andreas Blix (1831-1901). Han tegnet mange av stasjonene på Østfoldbanen og ledet også de arkeologiske utgravningene i Gamlebyen i Oslo da Østfoldbanen (den gang Smaalensbanen) ble bygget.

Knut Darre Christiansen

TEKNOLOGIHISTORIE: Knut Darre Christiansen i Jernbaneverket synes det er viktig å minne om teknologihistorie med stor betydning for samfunnsutviklingen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Teknologihistorie er en viktig del av enhver nasjons historie, sier direktør i Jernbaneverket Område Øst, Knut Darre Christiansen.

– Det er mange forfattere, kunstnere og politikere som får gater og ting oppkalt etter seg. I Norge har vi kanskje ikke så stor tradisjon for å hedre store ingeniører og store teknologer.

Stamfar

– Da er dette en utmerket anledning til å hedre en jernbaneingeniør som for det første har tilknytning til det anlegget vi bygger i dag og som kan minne folk om at det er personer som Blix som sørger for at samferdselssektoren bringes videre. Han er en stamfar, konstaterer Christiansen.

Halden stasjon

HALDEN STASJON: Stasjonsbygningen i nygotisk stil ble tegnet av Peter Andreas Blix og ble åpnet i 1879 da Østfoldbanen (Smaalensbanen) sto ferdig.

Foto: Njål Svingheim / Jernbaneverket

Blixtunnelen var én av flere muligheter som en navnekomité kom opp med tidligere i år. Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte de ulike alternativene.

De andre forslagene var Kongetunnelen eller Kongstunnelen og noe med Europa; Europatunnelen, Europalenken eller Europalinken.

Det endelige navneforslaget, Blixtunnelen, er nå på høring hos Oslo kommune, Ski kommune, Statens kartverk og Språkrådet.

Follotunnelen opptatt

Språkrådet skriver i sin høringsuttalelse at Blixtunnelen må kunne godtas selv om det bryter med tidligere praksis.

– Siden denne tunnelen utgjør en vesentlig del av den nye Follobanen, ville Follotunnelen vært det beste og mest naturlige navnevalget, men dette navnet er allerede i bruk som navn på en veitunnel og er dermed ikke aktuelt.

– Et godt alternativ kunne være Skitunnelen, som ville koble tunnelen direkte til målet på Follobanen (sett fra Oslo). Et eventuelt argument mot dette navnet er at ordet/sammensetningen skitunnel er et begrep som brukes om en tunnel som er spesialtilpasset langrenn, skriver Språkrådet.

Godt begrunnet

De konstaterer videre at forslaget om Blixtunnelen er godt begrunnet og også praktisk, siden er kort og enkelt å skrive og uttale.

– I og med at objekttypen her representerer en teknisk innretning fra ny tid, kan det være en god idé at minnet etter teknologihistoriske prominenser blir minnet på en slik måte, konkluderer Språkrådet.

Dronning Ellisiv

DRONNING ELLISIV: I oktober var tunnelboremaskinen Dronning Ellisiv klar til å ta fatt på ferden i retning Oslo.

Foto: AGJV