Tunnel-trøbbel for dobbeltdekkere

Høyden på to tunneler må økes før toetasjes tog kan settes inn på Østfoldbanen, sier Bane Nor. En av togleverandørene kan være ute av bildet.

Tog på Oslo S.

En 500 meter lang tunnel som ligger tre kilometer fra Oslo S gjør at det vil ta tid før dobbeltdekkere kan settes inn på Østfoldbanen.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Østfoldbanen er pekt ut som den første strekningen som kan få dobbeltdekkere i Norge. Strekningen er overfylt av pendlere hver dag.

Derfor fikk Bane Nor i oppdrag å se på om det er mulig å sette inn toetasjes tog på strekningen.

Nå foreligger rapporten som viser at det særlig er Bekkelagstunnelen og tunnelen til Lodalen som byr på utfordringer for høyere tog.

Bekkelagstunnelen nær Oslo S

Innløpet til Bekkelagstunnelen, der skinnegangen må senkes for at dobbeltdekkere kan tas i bruk på Østfoldbanen. Også tunnelen til Lodalen må tilpasses for å få de høye togene gjennom.

Foto: Bane Nor

«Bekkelagstunnelen er trang og det er lite å gå på i høyden», heter det i rapporten som Bane Nor har levert til Jernbanedirektoratet. Tunnelen er fem hundre meter lang og ligger tre kilometer fra Oslo S.

Det Bane Nor foreslår som løsning er å senke skinnegangen, ved at svillene skiftes ut, og at underlaget pakkes mer sammen. På den måten vinner man de få centimeterne som skal til for å få de noe høyere dobbeltdekkerne gjennom tunnelen.

Det er ikke aktuelt å heve taket i den 500 meter lange tunnelen.

I alt er det 11 steder på Østfoldbanen må gjøres tiltak for å kunne ta imot de høyere togene.

Men, en av de fire mulige togtilbyderne kan nå være ute av bildet.

Flirt, men ikke Kiss?

Høydeforskjellen på de nyeste "Flirt"-togene fra Stadler som benyttes i dag, og de toetasjes togene som kan bli leid inn, kan ikke være mer enn 26 centimeter. Stadlers dobbeltdekker for nordiske forhold, "Kiss", er ifølge produsenten 31 centimeter høyere.

Stadlers toetasjes KISS-tog

UAKTUELT? Stadler er en av tilbyderne som er med i konkurransen om dobbeltdekkertog til Norge. Men det er trangt mellom skinnegang og kontaktledninger på Østfoldbanen og Stadlers tog er blant de høyeste.

Foto: David Gublerbahnbilder.ch

Det betyr at Stadler kan være ute av bildet, bekrefter fungerende direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland.

– Det er absolutt mulig å finne dobbeltdekkere som er lave nok, men denne ene typen er for høy sånn som det ser ut nå, sier Horrisland.

Dermed gjenstår etter det NRK erfarer tre leverandører, den statlige kinesiske togprodusenten CRCC, det tyske leasingselskapet Railpool og det sveitsiske brukt-togselskapet Heros.

Tidligst i 2019

Dobbeltdekkertog kan komme på Vestfoldbanen.

Et dobbeltdekkertog av typen Bombardier. Fire tilbydere er med i konkurransen om å levere toetasjes tog til Norge. Men først må det gjøres rom til dem på den aktuelle jernbanestrekningen mellom Oslo og Halden.

Foto: Bombardier

Bane Nor konkluderer med at det ikke er realistisk å gjennomføre arbeidene i Bekkelagstunnelen i år, men at det kan gjøres neste sommer.

Jernbanedirektoratet antar nå at alle arbeidene kan ferdigstilles innen høsten 2019, og at avtaler med togselskapene kan gjøres samtidig med dette.

– Det tidligste vi kan greie å sette inn dobbeltdekkere på Østfoldbanen er ved årsskiftet 2019/2020. Vi ønsker at det skal skje så fort som mulig, sier Svein Horrisland.

Over 20 millioner

Prisen som er satt på å oppgradere Østfoldbanen til å ta imot høyere tog er 22,5 millioner kroner.

– Det er ikke avskrekkende i jernbanesammenheng, men det er klart at det finnes en smertegrense for hva det kan koste, påpeker Horrisland.

Nå gjenstår det å finne ut hva som må gjøres for å utbedre tunnelen til Lodalen, der togene skal stå om natten. Bane Nor skal levere en rapport på det om kort tid.