Tunnel med egen sykkelknapp

En egen sykkelknapp vil gi syklister en tryggere ferd gjennom Geiteryggtunnelen.

Sykkelknapp i Geiteryggtunnelen

Slik ser sykkelknappen ut i Geiteryggstunnelen.

Foto: Buskerud fylkeskommune

Siden 2013 har Geiteryggtunnelen vært stengt på grunn av oppgradering. Torsdag gjenåpnet Norges høyestliggende tunnel som ligger på fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland.

Sikrere tunnel

Det er gjennomført rensking av berg og tunnelen har fått nye tekniske rom, nødstasjoner, ny belysning og videokameraer. Totalt er det brukt 130 millioner kroner av Buskerud fylkeskommune.

Syklistene har også fått en ny innretning som vil gjøre ferden gjennom fjellet tryggere.

- Geiteryggtunnelen har nå fått en egen knapp som syklister kan bruke. Den øker lysstyrken, setter ned hastigheten på trafikkskiltene og skilter at det er syklister inne i tunnelen, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud.

Omkjøringsveg

Fylkesveg 50 er åpen hele året og er en omkjøringsveg for både riksveg 7 og riksveg 52.pås trekningen ligger altså Geiteryggtunnelen som er Nord -Europas høyest beliggende vegtunnel i offentlig vegnett. 1160 meter over havet.

Geiteryggtunnelen åpnet igjen

Roger Ryberg åpnet Geiteryggtunnelen torsdag.

Foto: Buskerud fylkeskommune