Tunge biler kan bli forbudt i Oslofjordtunnelen 

Tydeligere skilting og raskere bom er noen av branntiltakene som innføres i Oslofjordtunnelen. Vegvesenet vurderer også forbud mot tunge kjøretøy.

UTE AV KONTROLL: En lastebil med papir begynte å brenne i Oslofjordtunnelen 5. mai. Brannen blusset opp under lastebilen og i løpet av få minutter veltet det massiv røyk ut i tunnelen. Foto: Statens vegvesen

To personer ble reddet ut fra Oslofjordtunnelen etter at en lastebil begynte å brenne i begynnelsen av mai.

Lastebilen var full av papir og stod om lag 2,2 kilometer fra innkjøringen. Føreren forsøkte å slukke brannen, men lyktes ikke. Han kom seg ut av tunnelen ved hjelp av en annen bilist.

Tunnelen er fortsatt stengt og åpner tidligst i månedsskiftet mai/juni. Statens vegvesen har satt opp ferge mellom Sætre og Drøbak.

I mellomtiden er det innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann. Blant dem er ny skilting utenfor tunnelen, samt at bommene går raskere ned ved rødt lys.

– Virker fornuftige

Geir A Mo, administrerende direktør i NLF

Administrerende direktør i Lastebileierforbundet, Geir Mo.

Foto: Braata, Espen / Braata, Espen

Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor og kjører ned i tunnelen etter at den er stengt, skriver Statens vegvesen i sin omtale av forslagene.

– Med den tiden de har til rådighet frem til tunnelen åpner igjen, virker tiltakene fornuftige. Men vi må se nærmere på dem, sier Geir Mo, administrerende direktør i Lastebileierforbundet.

Mo mener noe må gjøres og at de nye tiltakene er gode som midlertidige tiltak.

Men han mener bro over fjorden, istedenfor et nytt tunnelløp, er det eneste langsiktige alternativet.

– Tunnelen er jo farlig, det er det ikke noe tvil om. Det kommer til å brenne igjen. Så langt har vi hatt flaks at det ikke har gått verre. Men jeg syns ikke vi skal basere sikkerheten vår på flaks, og dermed mener vi at det må bygges en bro, sier han.

Forbud mot tunge kjøretøy

Vegvesenet vurderer også å forby tunge kjøretøy over 12,5 meter og kjøretøy med farlig gods under rushtiden på hverdager.

– Forbudet gjelder eventuelt fram til vi har en løsning på plass som identifiserer kjøretøy som kan virke negativt inn på trafikksikkerheten. Dette skaper naturligvis utfordringer for næringsvirksomhet og fremkommelighet. Vi fokuserer derfor på å få dette løst så raskt som mulig, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

– Om de stenger tunnelen for tunge kjøretøy noen timer, så vil ikke lastebilene stå å vente. De vil kjøre rundt. Det vil føre til andre konsekvenser som økt trafikk i og rundt Oslo. Jeg antar at vegvesenet vil gå gjennom de ulike konsekvensen i dialog med oss, sier Geir Mo.