Hopp til innhold

Tuneskipet seiler inn i Norgeshistorien

Tuneskipet, det tredje av våre fantastiske klenodier fra vikingtid, skal bygges i full skala i Østfold. Byggingen skjer ut fra nøyaktige tegninger basert på seks års forskning.

Gokstadskipet i Vikingskip-museet på Bygdøy.
Foto: Erik Thorberg / Scanpix

Det er arkeolog og vikingtidsekspert Knut Paasche, avdelingsleder for Arkeologiske utgravninger ved det private Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i Oslo, som har ivret for tanken om å «heve» Tuneskipet til kulturhistoriske høyder som det unike Østfold-funnet fra 1867 fortjener.

Et forprosjekt har fått grønt lys i Sarpsborg kommune, som håper at det unike skipet står ferdig til skue i «glasshus» ved E6 nær funnstedet i Tune til kommunens 1.000 års jubileum i 2016.

Tanken er at skipet skal bygges og plasseres i et kunnskapshistorisk senter, som skal spenne over en tidsperiode fra 500 år før til 1500 etter Kristus. 

- Det vil bli et signalbygg og et landemerke ved hovedinnkjørselen til Norge, opplyser fungerende kultursjef Inger A. Lund til NTB.

 

Tuneskipet (illustrasjonsfoto)
Foto: PAASCHE, KNUT / SCANPIX

Halvglemt og unikt

Knut Paasche er en av våre fremste eksperter på skipsarkeologi. Han var i seks år ansatt ved Vikingskipshuset på Bygdøy. Der tok han for seg Tuneskipet i en doktoravhandling, som nå er til akademisk behandling ved Universitetet i Oslo og som han håper å disputere allerede til høsten.

- Skipsfunnet er unikt, men det har dessverre - urettmessig - kommet i skyggen av de to mer kjente skipsfunnene fra vikingtid i Norge, Gokstad- og Osebergskipet. Det skyldtes nok at de to var nesten intakt, mens «bare» nederste to tredeler av Tuneskipet var bevart, sier Paasche til NTB.

Gokstadskipet ble funnet på gården Gokstad ved Sandefjord i 1880, mens Osebergskipet ble gravd ut i Slagen i Tønsberg kommune i 1904. Alle tre befinner seg nå i Vikingskipshuset på Bygdøy.

Rask havseiler

Paasche har gjennom sine studier kommet til at Tuneskipet slett ikke besto av bare ti bordganger, og dermed var bygd bare for innaskjærs fart.

- Det må ha hatt minst 12 bordganger, og dermed konstruert for å tåle havseilas, sier Paasche, som slett ikke utelukker at nettopp dette skipet kan ha vært et av de mange som gjorde brutale strandhogg på De britiske øyer og andre steder i Europa for snart 1100 år siden.

For også tilnærmet byggeår kan han konstatere gjennom sin forskning: Tuneskipet er bygd av eikestammer hogget mellom år 900 og 905.

Tuneskipet var noe mindre enn sine søstre fra Gokstad og Oseberg. Etter Paasches beregninger var Tuneskipet temmelig nøyaktig 18,67 meter langt, fire meter bredt, 1,3 fra reling til kjøl - med sine 12 bordganger.

Han kan også konstatere at Tuneskipet var flatere i bunnen og dermed hadde bedre bæreevne enn sine to «søsterskip». Ut fra et ekstra kraftig mastefeste kan han også konstatere at fartøyet hadde en langt større seilføring og kan ha gjort betydelig større fart enn de to mer kjente fartøyene fra nabofylket Vestfold tvers over fjorden.

Ikke rivaler, men...

Nei da, ingen vil innrømme at det kan ligge rivalisering i luften i jakten på utnyttelse av arkeologiske klenodier. Men det står ikke til å nekte at to av de tre skipene, er funnet i Vestfold.

- Men nå kan Østfold få sitt «The Tune Viking Ship» godt synlig tett ved turiståren E6. Garantert - det vil bli en magnet! Sier en sjeldent oppspilt forsker.

- Men aller viktigst - dette blir ikke noe Disneyland! Solid forskning ligger til grunn. Det blir spennende historie gjennom 2000 år, med Tuneskipet som et naturlig blikkfang, sier Knut Paasche.

Og ideen han nå har fått gjennomslag for i Sarpsborg kommune er at byggingen skal skje på autentisk vis, utført med kopi av autentisk skipsbyggerredskap, og med publikum som engasjerte tilskuere gjennom hele prosessen.

Spennende historie

- Dette skal være historie og kulturhistorie i praksis. Spennende historie. Fra det fylket som kanskje mer enn noe annet kan vise til unike arkeologiske funn. Fantastisk hvis hus og skip kan stå ferdig i 2017 til 150 års jubileet for funnet, sier Knut Paasche til NTB.

Og går det som kommunens kultursjef antyder, kan det altså bli en realitet allerede året før. Men byggingen kan komme i gang langt tidligere. Nøyaktige skipstegninger foreligger.

- Vi er entusiastiske her i Østfold, sier kultursjefen.

- Det er bare å sette i gang, sier Knut Paasche.

(©NTB)