Fikk ikke forsikringspenger - Tryg holdt tilbake legeerklæring

Arild Graven har vært sykemeldt i fem år etter en arbeidsulykke, men får ikke utbetalt forsikringspenger. Nå viser det seg at forsikringsselskapet har holdt tilbake et legenotat som kunne gitt ham pengene han mener han har krav på.

Arild Graven

Arild Graven ble skadet i en arbeidsulykke for fem år siden, og kan ikke lenger jobbe som trailersjåfør.

Foto: Mats Sparby / NRK

Det som startet som en vanlig dag på jobben i 2007, skulle endre alt for trailersjåføren fra Oslo.

Sammen med en kollega skulle han trekke en presenning over traileren, da en stropp løsnet.

– Jeg gikk rett i asfalten i stor fart og fikk en mann over meg, forteller han.

Siden ulykken har han kjempet for å få utbetalt forsikringspengene fra Tryg Forsikring, som han mener han har krav på.

Video Mener Tryg Forsikring holdt tilbake legenotat

Dette bildet viser stroppen som løsnet og forårsaket ulykken. Se Arild Graven fortelle om saken i tv-klippet.

– Frustrerende og deprimerende

Fem år etter klarer Graven fortsatt ikke å utføre sin gamle jobb.

– Jeg fikk en skikkelig smell i nakken, og har problemer med å jobbe og sove. Det er frustrerende og deprimerende å gå slik som jeg gjør, sier han.

Gjennom jobben var han forsikret i Tryg Forsikring, som etter ulykken startet å betale ut forsikringspengene.

Men etter en stund stoppet utbetalingene, fordi forsikringsselskapet mente at den tidligere trailersjåføren ikke hadde fått en varig skade.

Det er stikk i strid med det NAVs spesialist kom fram til.

Holdt tilbake legenotat

Harald Sverdrup

Administrerende direktør i Finansklagenemda, Harald Sverdrup, sier de forventer at partene i saker de behandler sender over all den informasjonen de har tilgjengelig.

Foto: Mats Sparby / NRK

Graven klaget Tryg inn for Finansklagenemda, men nemda mente saken var for uklar.

Ifølge Graven og hans advokat, Espen Rekkedal, viser det seg nå at Tryg Forsikring holt tilbake et legenotat som kunne gitt ham erstatning.

– Den rådgivende legen var helt klar på at Graven var varig skadet og at arbeidsuførheten var forårsaket ulykken, sier Rekkedal.

Ifølge Tryg er legeærkleringen et internt dokument, men nemda mener dokumentet ikke burde blitt holdt tilbake.

– Vi har bedt selskapet om å sende oss sakens dokumenter, og da forventer vi å få samtlige saksdokumenter oversendt, sier administrerande direktør i Finansklagenemda, Harald Sverdrup.

Behandlet over 200 klager i fjor

Finansklagenemda fikk inn 262 saker som handlet om yrkesskader i 2011.

Nemda sier at de vanligvis ikke har problemer med at dokumenter blir holdt tilbake.

– Vårt inntrykk er at at selskapene vanligvis sender med rådgivende leges vurdering når Finansklagenemnda ber om oversendelse av sakens dokumenter, sier Sverdrup.

Håper kampen er over

Forsikringsselskapet har sendt over den manglende legeerklæringen etter at NRK tok opp saken, men vil ikke uttale seg på grunn av taushetsplikten og fordi saken igjen er til behandling.

– Vi kan si at interne arbeidsnotater er vi ikke forpliktet til å legge frem, men valgte likevel å sende dette over til skadelidtes advokat. Vi er nå enige med advokaten om å få en ny uavhengig spesialistuttalelse som kan gi avklaring for skadelidt, skriver kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, Arne Einar Brun i en e-post til NRK.

Den tidligere trailersjåføren selv håper nå at fem års kamp snart kan være over.

– Innerst inne er det drømmen, men jeg ser jo at det ikke kommer til å skje, sier han.

Tryg tar selvkritikk

Etter at NRK har fulgt opp saken har Tryg kommet frem til at de ikke har gode nok arbeidsrutiner.

I en e-post skriver de:

«Vi viser til innslag hvor vi uttaler oss om at vi ikke er forpliktet til å legge frem interne arbeidsnotater. Det ble litt unyansert, og vi tar selvkritikk på at våre arbeidsrutiner ikke har vært gode nok i forhold til hvilke dokumenter vi sender til Finansklagenemnda.

Vi er enig i at den rådgivende legens uttalelse burde ha blitt lagt frem tidligere. Fra og med i dag har vi derfor skjerpet inn rutinen hos oss slik at vi sørger for at alle slike dokumenter blir oversendt. »

Forsikringsselskapet har også opplyst Gravens advokat og Finansklagenemnda om at de endrer rutiner.