Trues med stenging etter flere års forurensing

Et av Norges største gjenvinningsanlegg har i flere år forurenset naturen rundt med kraftige miljøgifter. Nå truer Fylkesmannen i Oslo og Akershus med å stenge anlegget.

Uforsvarlig lagring av elektronisk avfall på Stena Recycling AS sitt gjenvinningsanlegg i Sørum

Gjenvinningsanlegget til Stena Recycling AS i Sørum har lagret flere typer avfall på uforsvarlig vis, mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Foto: Kjersti Aastorp Hirth / Fylkesmannen i Oslo og Akershus' miljøvernavdeling

Miljøgifter som tungmetaller, bromerte flammehemmere og PCB har i flere år sluppet ut fra anlegget til Stena Recycling AS på Ausenfjellet i Sørum, ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Utslippene skyldes uforsvarlig lagring og håndtering av avfall.

Allerede i 2013 ble det dokumentert ulovlig høye konsentrasjoner av tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv i en bekk ved anlegget.

Anne-Marie Vikla

Fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla sier Stena Recycling AS over lengre tid ikke har vist vilje til å rydde opp i forurensingen fra anlegget i Sørum.

Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

– Dette er alvorlige miljøgifter som ikke skal være ute i naturen. Vi forventer at man stanser disse utslippene. Dette har Stena ikke fulgt opp, men utsatt, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.

Derfor krever Fylkesmannen i Oslo og Akershus nå at Stena Recycling AS, innen 1. mai, får på plass et renseanlegg for forurenset overvann og sørger for at avfall håndteres innendørs.

Hvis kravene ikke etterkommes må anlegget stenge.

– En forsvarlig avfallshåndtering er jo selve kjerneoppgaven til denne bedriften, så vi forventer at alt skal være i tipp topp stand hos en av landets største aktører, forteller Vikla.

Uforsvarlig lagring av metall på Stena Recycling AS' gjenvinningsanlegg i Sørum

Metallavfall som har blitt lagret utendørs og utsatt for vær og vind har bidratt til at giftige tungmetaller har funnet veien ut i naturen rundt anlegget.

Foto: Kjersti Aastorp Hirth / Fylkesmannen i Oslo og Akershus' miljøvernavdeling
  • Varselbrevet Fylkesmannen har sendt til Stena Recycling AS kan du lese her.

Vil imøtekomme kravene

Fredrik Eide Aass, direktør for Region Øst i Stena Recycling AS, sier at de skal imøtekomme de tidsfrister og krav som er stilt fra Fylkesmannen.

– Stena ønsker å være et selskap som gjør dette på en ordentlig måte og i tråd med kravene som stilles, forteller Aass.

Han forteller at de nå skal bygge et overbygg som skal skåne avfallet for nedbør, en industrihall for å håndtere avfallet innendørs og installere et renseanlegg for overvann.

Renseanlegget skulle ifølge Fylkesmannen vært på plass i desember 2016. Aass forklarer at Stena bestilte dette anlegget tidlig i fjor høst, men at leverandøren ikke klarte å levere.

– Vi har fått en avtale med en annen leverandør som etter planen skal levere dette før 1. mai.

Videre forteller han at det var en brann i et bygg for avfallshåndtering i fjor sommer og at de siden i fjor høst har arbeidet med å gjenoppbygge dette. Dette skal også stå klart innen Fylkesmannens tidsfrist.

Restavfall lagret utendørs på Stena Recycling AS' gjenvinningsanlegg i Sørum

Stena Recycling AS sier at de nå skal bygge et overbygg og en stor industrihall for å kunne håndtere og lagre avfall forsvarlig.

Foto: Kjersti Aastorp Hirth / Fylkesmannen i Oslo og Akershus' miljøvernavdeling

– Må bli strengere

Fylkesmiljøvernsjefen sier at de er overrasket over at en seriøs aktør som Stena Recycling ikke overholder lover og regler.

– Vi har hatt stor tillit til de store aktørene fordi de er såpass profesjonelle og driver flere anlegg. Dette viser at vi må være enda strengere overfor de store bedriftene fordi dette tydeligvis er noe de ikke selv følger opp, sier Vikla.

Gjenvinningsanlegget i Sørum er blant Norges største. Hvert år håndteres omkring 95 000 tonn avfall på anlegget.

Kabler som er lagret utendørs, imot reglementet, på Stena Recycling AS' gjenvinningsanlegg på Sørum

Miljøgifter fra gjenvinningsanlegget har blitt påvist i en bekk ved anlegget og i kommunens spillvannsnett.

Foto: Kjersti Aastorp Hirth / Fylkesmannen i Oslo og Akershus' miljøvernavdeling