Truer med rettsmaraton

Hver eneste faste ansatte som sies opp som en følge av sparetiltakene i Halden vil få saken sin prøvd i retten, sier Fagforbundets Kirsti Rørmyr.

Kirsti Rørmyr
Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Fagforbundet i Halden varsler med det at det kan bli så mange som 150 rettssaker for å sikre jobbene til de fast ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Halden kommune har store økonomiske problemer og kommunestyret har besluttet at mellom 80 – 100 årsverk må bort. I går ble det klart at nedbemanningen kun vil berøre helse- og omsorgssektoren.

Hovedtillitsvalgt Kirsti Rørmyr aksepterer ingen oppsigelser av fast ansatte.

– Vi mener selvfølgelig at det er i strid med folks individuelle arbeidsavtaler. Da er man ansatt i hele kommunen, og ikke bare en sektor.

Inngangspartiet i Halden rådhus

Her kan sakførerne komme til å stå i kø utover høsten, hvis fagforeningene i Halden ikke er fornøyde med kommunens kuttplaner.

Foto: Karine Engebretsen / Halden kommune

Har få kuttalternativer

Hovedtillitsvalgte Kirsti Rørmyr i Fagforbundet ruster til kamp. I går ble det klart at nedbemanningen i Halden kun skal skje i helse og omsorg, siden skoler og barnehager allerede er nedbemannet.

– Halden kommune skal ned i lønn samlet sett. Det er svært få stillinger andre steder som blir ledige, sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

15. september har en arbeidsgruppe klart hvem som må gå. Fagforbundet og Delta har varslet at de ser på enhver oppsigelse av fast ansatte som ugyldig, og vil gå til arbeidsrettssak.

Så lenge det foregår innleie og midlertidige ansettelser fra vikarbyråer, kan man ikke gå til oppsigelse av heltidsansatte, sier hovedtillitsvalgte Anette Kvitnes Kjølerbakken i fagforeningen Delta.

Viktig dato: Første november

Det er mange deltidsansatte i helse- og sosialsektoren, hvor 80–100 årsverk skal bort. Rørmyr er forberedt på at de i verste fall kan få langt flere rettssaker. Når de første oppsigelsene trer i kraft 1. november vil Fagforbundet og Delta kreve at ansatte skal stå i jobb inntil arbeidsrettssakene er avgjort. Konsekvensen av dét vil rådmann Gudrun Haabeth Grindaker ikke kommentere.

– Vi må bare ta det til etterretning. Vi mener vi følger arbeidslivets spilleregler som de skal følges.