Truer med å ta tilbake sykkelpenger

Folk i Ski kan snart få 5.000 kroner i støtte til kjøp av elsykkel. Den dårlige nyheten er at kommunen kan forlange pengene tilbake, hvis sykkelen brukes for lite.

Elsykler

STØTTE: Ski kommune vil støtte kjøp av elsykler. Men miljørådgiver Anders Berggren (t.v) og butikkinnehaver Robert Kay er uenige om kommunen bør kontrollere at syklene virkelig brukes.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Kommuneadministrasjonen i Ski foreslår at elsyklene utstyres med GPS og internettoppkobling. Og at det foretas ukevise avlesninger av hvor langt elsykkelen har gått.

Dersom sykkelen ikke brukes nok – vil kommunen vurdere å kreve pengene tilbake. Dette går fram av en forslag som skal behandles av lokalpolitikerne i neste uke.

– På denne måten vil vi få ut mest mulig effekt for midlene. Det må være mulig å stille noen krav til innbyggere som får støtten, mener miljørådgiver i Ski, Anders Berggren.

Har satt av en halv million

Ski-politikerne vedtok i desember å sette av 500.000 kroner på årets budsjett til elsykler for innbyggerne. I regelverket for støtteordningen foreslår administrasjonen at Ski-innbyggere over 15 år kan søke.

Mottagere kan få dekket 25 prosent av kostnaden for en elsykkel – eller inntil 5.000 kroner. Man kan også få dekket 1.000 kroner til piggdekk og sykkelveske, altså sammenlagt 6.000 kroner.

Miljørådgiver Anders Berggren i Ski kommune

Kommunen vil sikre seg at de som får støtte til elsykkel, også bruker den, sier Anders Berggren i Ski kommune.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– I søknaden vil vi at man begrunner hva man skal bruke sykkelen til, og så vil vi vurdere hvilke søknader som gir best effekt, altså reduksjon av bilbruk, sier Berggren. Ski vil trolig åpne for søking om støtte til våren.

Administrasjonen ønsker å stille konkrete krav til bruk av elsyklene.

  • De som får 5.000 kr i støtte må sykle minst 600 km i året.
  • De som får 6.000 kr i støtte må sykle minst 900 km.

Og hva om man ikke sykler så langt?

– Da vil Ski kommune vurdere å kreve tilbake støtten, svarer Anders Berggren.

Ikke overvåkning

For å kontrollere bruken av syklene, er det forslag om å benytte GPS-utstyr montert på syklene. Miljørådgiveren poengterer at det ikke er noe ønske for kommunen å overvåke hvor innbyggerne sykler, bare kjørelengden.

Innehaver av Yr Sport, Robert Kay, synes det er en god idé å sponse elsykkelkjøp, men fraråder GPS-opplegget.

– Det har noen personvernmessige sider som kommunen bør styre unna. Jeg tror man bare må stole på at de som kjøper seg en dyr elsykkel bruker den, mener butikkinnehaveren. .

Miljørådgiver Anders Berggren merker seg kritikken fra sykkelselgeren i Ski sentrum.

– Det er mulig vi må snu når det gjelder bruk av GPS, men det er vårt ønske å ha en kontroll med at folk virkelig bruker syklene. Kanskje vi må finne en annen måte å måle dette på, sier han.

Saken skal behandles av politikerne i Ski 22. mars

Oslo har annet opplegg

Oslo satte av 5 millioner kroner i fjor og sponset 20 prosent av kjøpesummen til de som skaffet seg elsykkel. I år har kommunen fulgt opp med en ny støtteordning for el-varesykkel. I Oslo har det ikke vært behovsprøving, men førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder.