Truede sommerfugler på Brønnøya

Truede sommerfugler trives fremdeles på Brønnøya i Asker. Sist sommer ble det funnet 14 rødlistede sommerfuglarter, en av de var heroringvinge. Arten er sterkt truet og fredet.