Tror sigdfunn kan si noe om kvinnens rolle i jernalderen

En arkeolog tror et funn av sigder i kvinnelige graver fra jernalderen kan vise at kvinnene hadde en sterk økonomisk stilling for drøye 2000 år siden.

Sigd fra jernalderen funnet i Rygge i 2017.

Dette er en av tre jernsigder som er funnet i graver etter arkeologiske utgravinger i Rygge. De er nå datert til inntil 200 år f.Kr.

Foto: Kulturhistorisk Museum

Det er arkeologer fra Kulturhistorisk museum som i fjor sommer avdekket rundt femti hus og femten graver i jordbruksområdet i Rygge i Østfold i forbindelse med at det skal bygges nytt jernbanespor her.

Blant funnene er tre sigder som er mellom 2050 og 2200 år gamle. De er funnet i graver og arkeolog Lars Erik Gjerpe tror det er kvinner som har brukt dem i innhøstingen av korn.

– De er interessante fordi det ikke er bekreftet så mange sigder som er funnet i graver fra før Kristi fødsel. Vi sender bein fra gravene til analyse for å finne ut hvem som har fått med seg sigder i gravene.

Han sier de ser opp gjennom historien at det endrer seg hvem som får med seg sigd i gravene, og at det sannsynligvis er kvinner som har fått det i tidlig jernalder.

– Det å slå korn ser ut til å være en oppgave for begge kjønn i senere tider, men vi tror det var en oppgave for kvinner i tidligere tid. Vi kan i hvert fall begynne å diskutere det nå, sier Lars Erik Gjerpe.

– Funnene kan jo tolkes i forskjellige retninger, men hvis disse gravene speiler livet de leve, så virker det som om kvinnene kan ha stått for kornhøstingen. Det vil igjen vise at kvinnene i jernalderen hadde en sterk økonomisk stilling, for kornet var en viktig del av økonomien den gange.

Hus ble flyttet

Tidligere trodde man at det kunne ha vært en jernalderlandsby i dette området. Denne teorien er nå svekket, og arkeologene tror i stedet at det var gårder som av ulike grunner ble flyttet rundt i det samme området.

– Det er fordi de yngste husene i en klynge er like gamle som de eldste i et område like i nærheten. Dermed er det nærliggende å tenke at bosettingen er flyttet, sier Gjerpe.

Utgravinger i Rygge før nytt jernbanespor skal legges.

Et 60–70 mål stort område skal graves ut, og arbeidet som startet i fjor skal avsluttes høsten 2018. 50 hustufter er funnet, og man regner med å finne ytterligere 50 spor etter hus fra jernalderen.

Foto: Kulkturhistorisk Museum

Dette kan bety ny kunnskap om hvordan landbruket ble organisert i jernalderen. Det største huset som er avdekket kan ha vært 45 meter langt. Det var Moss Avis som først skrev om saken.

Toget kommer – bosettinger forsvinner

I forbindelse med legging av ny jernbane gjennom Rygge skal 60–70 mål undersøkes for spor fra mennesker fra jernalderen, perioden fra år 500 f.Kr til år 500 e.Kr.

Men drømmen er å avdekke enda eldre bosettinger.

– VI har funnet en spesiell flintgjenstand som er laget med en teknikk som tyder på at det kan være en tidlig bronsealderbosetting der. Da kan vi kanskje følge bosettingen helt tilbake til år 1500 f.Kr. Det blir i så fall veldig morsomt!, sier arkeologen.

Men gleden blir kortvarig. Etter at utgravingene er ferdig, vil Bane NOR legge det nye dobbeltsporet på Østfoldbanen over området, og dermed ødelegges funnene som nå blir dokumentert.