Penger til å utrede Glommabanen i dag

Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje tror regionrådet i dag vil gi penger til å starte utredningsarbeidet for en bybane.

Sindre Martinsen-Evje

Sarpsborgs ordfører ser mange fordeler i det tenkte utredningsarbeidet for Glommabanen.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Det vil i så fall skje på Ytre Østfold Regionråds møte i dag.

Glommabanen

Konseptskisse til Glommabanen, plassert i Fredrikstad.

Foto: Glommabanen AS

Planene om Glommabanen beskriver i korte trekk en bybane som knytter byene i nedre Glomma sammen med det nye sykehuset på Kalnes, og med en tenkt tverrforbindelse til indre Østfold via Mysen.

Kjører nesten hele døgnet

Planene ble presentert for flere kommuner den 10. juli, av initiativtakerne i Glommabanen AS. Eksempelet som ble brukt, var en bybane som går hvert 15. minutt på hverdager og lørdag, hvert 30. minutt på søndager, og kan stoppe på et 20-talls stasjoner mellom Fredrikstad sentrum og det nye sykehuset på Kalnes. Trafikken skal gå 20 timer i døgnet.

Les også: Her er planene for Glommabanen
Les også: Støtter Glommabanen uansett

Forkjemperne har nevnt at en bybane ikke vil forurense nevneverdig, at den kan bygges ut i eksisterende veibaner og på midtdelere, og at det frigjøres mer plass for annen veitrafikk.

Pris: X milliarder kroner

Glommabanen
Foto: Glommabanen

Men så langt har ingen satt en prislapp på planene – hvor mange milliarder kroner dette kan komme til å koste er ett av spørsmålene som det nå er meningen å finne ut.

Sindre Martinsen-Evje sier økonomi sammen med arealbruk og eierskap er viktige spørsmål som nå må avklares, før man eventuelt kan gå videre.

Langsiktig perspektiv

– Det jeg syns er spennende er at vi kan ta alle de vanskelige spørsmålene nå, og så kan vi få dannet grunnlaget for en framtidig bybane.

– Vi ser muligheter til å tenke areal- og transportpolitikk i et lengre perspektiv her, sier Sarpsborgs ordfører.

– At vi fram mot 2050 kan utvikle en attraktiv plass å jobbe og bo i Fredrikstad og Sarpsborg.