Tror noen har satt ut denne smittebæreren i Glomma: – Dramatisk

En krepsetype som utrydder all annen kreps har dukket opp i Norges lengste elv.

Signalkreps påvist i Glomma.

Ekspertene frykter at funnet av signalkreps i Glomma gjør at edelkrepsen vil bli utryddet i vassdraget.

Foto: Kjetil Sandem / Norconsult

– Vi antar at signalkrepsen ikke har kommet dit av seg selv, så den må være satt ut. Det er strengt forbudt, sier seksjonssjef Hilde Sundt Skålevåg i klima- og miljøavdelingen til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Den siste tiden har konsulenter fisket etter kreps der Glomma renner gjennom Indre Østfold kommune. Målet har vært å se etter den fryktede signalkrepsen.

Denne arten kommer opprinnelig fra Nord-Amerika og bærer med seg krepsepest. Pesten er ikke farlig for signalkrepsen, men kan lett smitte over på edelkrepsen som naturlig lever i Norge.

Når edelkrepsen blir smittet, så dør den.

Resultatet av testfisket var nedslående. Det viser seg nemlig at det nå finnes signalkreps i Norges lengste elv.

– Den vil forsvinne

Siden Skålevåg ser det som så lite sannsynlig at signalkrepsen har kommet til Glomma uten at noen har satt den ut, vurderer Fylkesmannen å anmelde saken til politiet.

– Kanskje er det noen som ønsker å fiske kreps som har satt den ut. Problemet er at denne krepsen utrydder en kreps som egentlig skal være der. I tillegg tar den med seg en sykdom, sier hun.

Også hos Mattilsynet blir dette sett på som dystre nyheter.

– Dette kan være dramatisk for edelkrepsen. Den vil forsvinne, og Glomma vil være et tapt vassdrag for krepsefiske. Det er alvorlig miljøkriminalitet hvis man setter ut denne krepsearten, sier seniorinspektør Lars Erik Lundbland Rondestveit i Mattilsynet.

Nå skal gjøres flere undersøkelser for å finne ut hvor mye signalkreps som finnes.

Signalkreps påvist i Glomma.

Det er ikke lov å fiske signalkreps. Disse ble fanget under testfiske utført på vegne av Indre Østfold kommune.

Foto: Kjetil Sandem / Norconsult

Spredt etter feilslått strategi i Sverige

I Sverige har krepsepest nærmest utryddet edelkrepsen mange steder. Det skyldes delvis en feilslått strategi på 60- og 70-tallet. Da ble signalkreps satt ut flere steder for å erstatte edelkreps som var forsvunnet.

På dette tidspunktet visste ikke de ansvarlige at signalkrepsen i virkeligheten bar med seg smitte som skulle bli nådestøtet for edelkrepsen, forteller David A. Strand ved veterinærinstituttet.

Også i Haldenvassdraget, som går nær grensa til Sverige gjennom Østfold, har signalkreps vært et stort problem.

Også Glomma har vært rammet av krepsepest flere ganger, og myndigheten har kjempet hardt for å få kontroll på smitten. Den fryktede signalkrepsen er imidlertid aldri påvist, men Strand har hatt en mistanke om den har vært der.

– Dette betyr at det vil være et konstant smittereservoar i vassdraget. Sykdommen lever bare på kreps, og nå er det en som bærer sykdommen. Det vil være umulig å få edelkreps tilbake i nedre i vassdraget. Dessuten øker det muligheten for spredning til andre steder, sier han.