Tror do-deling gir mindre griseri

Utdanningsetaten tror det blir mindre møkket på doene når elevene i framtiden skal dele do med lærerne i skolene i Oslo.

Skoledo

Skoledoene i Oslo kan bli mindre grisete når elever og lærere skal dele do.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Skoledoene i Oslo skal bli renere når lærere og elever i framtida skal dele de samme toalettene. Ved nye og totalrehabiliterte skoler skal det ikke lenger bygges store, bortgjemte toalettanlegg, men mindre doer nærmere undervisningsarelene.

- Jeg tror at hvis voksne oftere hadde vært innom toalettene til elevene, så hadde blitt gjort noe med dette, sier Harald Øvland, direktør for skoleanlegg i Utdanningsetaten.

Østlandssendingen har den siste uka fortalt om skoledoer i Oslo som er så nedslitte, skitne og stinkende at elever ikke tør å gå på do. Voksne hadde neppe funnet seg i toalettforholdene som mange skolebarn må leve med.

Hindre mobbing

Utdanningsetaten har lenge jobbet med ideen om felles doer for å hindre mobbing i skolen. Nå tror de også kan gi mindre slitasje og griseri.

- I de gamle sentraliserte toalettanleggene hvor det ikke er voksne innom, så oppstår det mobbing. Vi ønsker å bygge toaletter som i moderne kontorbygg med små rom nær undervisningsarealer, hvor også voksen bruker de samme toalettene. Da får vi sosial kontroll og får natrulig tilsyn, sier Øvland.

Kun i nye skoler

Men do-desentraliseringen er det bare elever ved nye og totalrehabiliterte skoler som får glede av. Samtidig trenger rundt 50 skoler akutt toalettoppussing. For å bøte på det verste vil Utdanningsetaten bruke minst ti millioner kroner på akuttvedlikehold av doer og dusjer neste år. Det utgjør omlag 5 promille av kommunens skoleinvesteringer.

- De ti millionene kommer i tillegg til alle prosjekter vi har for å totalt rehabiliterer større deler av osloskolen, sier Øvland.