Hopp til innhold

Tror det blir ti år med stillstand for vindkraften

Vindkraftselskapet Zephyr tror Norge står overfor en lang pause i utbyggingen av vindkraftverk. Motvind Norge vil gjøre pausen permanent.

Vindturbiner på Storheia, Åfjord, Fosen

Vindturbinene på Storheia i Åfjord kommune i Trøndelag sto ferdig høsten 2019 og er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Det siste tiåret har vært travelt for den norske vindkraftindustrien. Mange vindkraftverk har blitt bygget, og flere aktører jobber på spreng for å bygge ferdig sine anlegg før fristen løper ut for å få subsidier gjennom ordningen med såkalte grønne sertifikater i 2021.

Men det kommer ikke til å bli satt i gang ny byggevirksomhet på ti år fra nå. Slik lyder spådommen fra administrerende direktør i vindkraftselskapet Zephyr, Olav Rommetveit.

– Konsesjonsprosessen som Tina Bru har foreslått, vil ikke gi nye konsesjoner før i siste halvdel av 20-tallet. Det betyr at det ikke kommer til å bli bygd noe særlig med vindkraft i perioden frem mot 2030, sier Rommetveit.

– Den raskest voksende bevegelsen i Norge

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler søknader om konsesjon til å bygge og drive vindkraftverk.

NVE har selv foreslått for Stortinget en ny tidsplan for konsesjonsbehandlinger, og der legger de opp til at det kommer til å ta sju-åtte år fra en søknad er levert til en avgjørelse er fattet.

På bakgrunn av dette anslår NVE at nye konsesjoner i hovedsak ikke blir gitt før i siste halvdel av 2020-tallet - selv om det kan bli gjort enkelte unntak.

Motvind Norge

Motvind Norge demonstrerte utenfor Stortinget mot utbygging av vindkraft i sommer. De håper på en permanent stans i utbyggingen.

Foto: Fredrik Hagen

Det ser altså ut til at Rommetveit i Zephyr har rett i sin spådom om at vindkraftutbyggingen i Norge får en pause i årene fremover.

Og den pausen vil vindkraftmotstanderne i Motvind Norge bruke for alt den er verdt. De ønsker å stoppe all vindkraftutbygging i Norge permanent.

– Folkeopinionen har blitt veldig sterk, og det har politikerne begynt å legge merke til. Vi er den raskest voksende bevegelsen i Norge. Fra 0 i oktober i fjor til dags dato er vi nå omtrent 18.400 betalende medlemmer, pluss at vi har 130-140.000 nordmenn som følger oss på Facebook, sier Torbjørn Lindseth i Motvind Norge.

Han legger til at stadig flere politiske partier er på glid, og han tror at nordmenn flest ikke lenger vil akseptere at så store og verdifulle naturområder går med til vindkraft.

Utvider til nye markeder

Olav Rommetveit sier at Zephyr vil fortsette å utvikle og bygge vindkraftverk i Norge så lenge det er behov for ny fornybar energi og så lenge det gis konsesjoner til vindkraftverk.

Olav Rommetveit

Administrerende direktør Olav Rommetveit i vindkraftselskapet Zephyr tror på en lang pause for vindkraftutbygging i Norge.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Han legger til at vindkraftverkene som allerede er bygget, skal produsere kraft i mange år, og at Zephyr har ansvar for løpende drift av flere vindkraftverk som er under utbygging eller er i drift allerede.

Men for sikkerhets skyld har selskapet nå begynt å se på andre markeder – både Sverige og Island.

– Det vil være behov for mye ny fornybar energi i Norden i årene som kommer. Vi ønsker å være med i dette markedet og sørge for at noe av denne verdiskapningen kommer oss og våre eiere til gode, sier han.

NRK forklarer

Hvorfor er det så mye bråk om vindkraft?

Norge trenger mer fornybar energi i fremtiden. Vindkraft kan bidra til det. Men det tar plass.

29.000 km2 av landet er egnet, har norske myndigheter hevdet. Det er et område på størrelse med Belgia.

Vindturbinene kan strekke seg mer enn 200 meter oppover og lager en svisjende lyd.

De kan ta livet av planter og dyr og endre friluftslivet. Mange mener de er stygge.

Men de kan også redusere landets klimautslipp, gi inntekter og arbeidsplasser.

Nå skal mange anlegg snart stå ferdige. Når vindturbinene reises og blir synlige, vekker det reaksjoner. 

Det har ført til økt motstand og en nasjonal aksjonsgruppe. De vil ha et oppgjør i retten.

– Vi vil beskytte dyr, fugleliv og helsa til folk