Hopp til innhold

Sier nei til parlamentarisme i Akershus

Etter å ha gått til valg på innføring av parlamentarisme i Akershus, trekker Arbeiderpartiet nå sin støtte til reformen.

Akershus fylkesting stemmer over Oslopakke 3

Etter valget har Arbeiderpartiet i Akershus fylkesting snudd og vil ikke innføre parlamentarisme likevel.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Lars Salvesen (Krf)

Lars Salvesen.

Foto: AFK/Stina Glømmi
Siri Hov Eggen

Siri Hov Eggen.

Foto: Stina Glømmi / AFK

Det betyr at det ikke lenger er flertall for at fylket skal styres av en regjering med profesjonelle politikere.

Kristelig Folkepartis gruppeleder Lars Salvesen mener Arbeiderpartiet opptrer uverdig.

– Jeg er overrasket over at Ap er så prinsippløse. De sa jo at de var for parlamentarisme før valget. Det kan ikke være sånn at det er avhengig av om man er i posisjon eller opposisjon, om man er for en så stor reform eller ikke, sier Salvesen.

– Tror du saken hadde fått et annet utfall i Ap dersom de hadde vunnet valget?

– Selvsagt.

Ville synliggjøre politiske områder

I valgkampen argumenterte Arbeiderpartiet nemlig heftig for en sak de ikke lenger vil støtte.

I en debatt i Østlandssendingen 30. august sa gruppeleder Siri Hov Eggen at fylket ville tjene på å ha en synlig regjering med fylkesråder, slik Oslo har byråder og staten har statsråder.

– Det er mange viktige politikkområder som trenger å bli mer synlig for innbyggerne i Akershus. Derfor var Ap opptatt av denne styringsformen. Parlamentarisme handler om å definere politisk styring og politisk ansvar. Jeg tror innbyggerne i Akershus er tjent med å vite hvem som bestemmer og hvem som styrer.

Vil ikke støtte reformen

Men nå er det rett og slett ikke lenger sannsynlig at reformen blir innført.

– Aps gruppe ønsker ikke å stemme for et fylkesråd vi selv ikke inngår i, sier Hov Eggen.

– Er det sånn at dere nå stemmer imot dette fordi det ikke er Ap som får disse nye fine stillingene som fylkesråder i Akershus?

– Ap forventer at de som går inn i rådet stemmer for dette. Hvis fire partier skal sitte i et fylkesråd, så er det en helt åpenbar forventning fra det største partiet at de som ønsker denne styringsformen faktisk stemmer for. Det må faktisk flertallspartiene ordne opp seg imellom. Man kan ikke komme til Ap og få flertall dersom ikke flertallspartiene kan bli enige seg imellom.

Trenger Ap for å få flertall

For blant de fire flertallspartiene på borgerlig side er det nemlig svært ulik holdning til parlamentarisme. Høyre og KrF trenger Arbeiderpartiets støtte for å få reformen vedtatt.

Frp nekter å støtte en reform som etter deres mening blir et pengesluk, og kan resultere i nærmere 20 heltidspolitikere i et fylke med få oppgaver. Venstre var først for og deretter imot.

Skal klare seg med gammel modell

Når Arbeiderpartiet nå snur faller flertallet bort, konstaterer Høyres gruppeleder Anette Solli.

– Følgene av det er at Akershus kommer til å fortsette med formannskapsmodellen. Vi fra Høyre har gjennom en lang prosess kommet frem til at vi ønsker parlamentarisme, men vi lever godt med den eksisterende modellen.

Uenighet om avgjørelsen er endelig

Solli understreker at dersom det ikke blir innført parlamentarisme, så er det en avgjort kamp.

– Vi kan ikke ta omkamp på dette. Vi har en administrasjon å ta hensyn til. De kan ikke leve i uvisshet om hva slags styringsform de skal ha over tid. Nå har vi tatt debatten og må forholde oss til resultatet, sier Solli.

Men heller ikke her er partiene enige. Arbeiderpartiets Siri Hov Eggen innrømmer at de kan fremme forslaget på nytt, dersom de vinner valget om fire år.

– Det kan vi dersom det er aktuelt, avslutter hun.