Hopp til innhold

Trøbbel for Nexans

Svenske myndigheter sier nei til å fjerne undervannstersklene ved Svinesund. Kan få konsekvenser for Nexans kabelfabrikk i Halden.

Kabelbåt

Nexans er verdens ledende selskap innen flere felt knyttet til kabler. Kundene etterspør lengre og mer avanserte kabler som fraktes ut fra anlegget i Halden med spesialskip. Kabeltromlene (midt i bildet) blir stadig større, og for å være konkurransedyktige ønsker bedriften å få gjort farleden inn til Halden dypere, slik at større skip kan komme inn til fabrikken.

Foto: Rainer Prang / NRK

Spørsmålet om fjerning av undervannstersklene ved Svinesund har vært diskutert flere ganger mellom norske og svenske myndigheter gjennom flere år.

Svenskene har vært skeptiske til å fjerne tersklene, og årsaken er blant annet at de frykter at bunnslam fra forurensningen Saugbrugs bidro med i flere tiår via celluloseproduksjonen skal komme i bevegelse.

- Det er ikke noe nytt Norge har kommet med nå i 2009, som gjør at vi endrer vår oppfatning fra 2002 om at tersklene ved Svinesund ikke bør fjernes, sier Karin Pettersson ved Vattenvårdsenheten i Västra Götalands län til NRK.

Les også:

Svinesundbruene

Sverige har tiltrådt EUs verneplan 'Natura 2000' i motsetning til Norge. Sverige har nå rundt 4 100 områder vernet gjennom 'Natura 2000', som er EUs nettverk for beskyttet natur. Områdene langs svensk side av Iddefjorden(bildet) er utpekt til et verneområde.

Foto: Rainer Prang / NRK

Skjerpet vern

Da saken om fjerning av terskler var oppe til diskusjon mellom Sverige og Norge i 2002 sa svenskene blankt nei til å fjerne undervannsfjellene (tersklene) ved Svinesund, som gjør at det er vanskelig for større skip å ta seg inn til Halden.

I ettertid har Sverige sluttet seg til "Natura 2000" , som er en verneplan innen EU, noe som gjør det enda mindre sannsynlig enn i 2002 at tersklene fjernes.

- Svensk side av Iddefjorden er utpekt som et spesielt verneverdig område, sier Pettersson til NRK.

Helga Pedersen

Tidligere fiskeriminister Helga Pedersen tok kontakt med den svenske miljøvernministeren for å få igang samtaler om terskelfjerning ved Svinesund.

Foto: Scanpix / Scanpix

I Sverige er man svært opptatt av å verne sine to "terskelfjorder".

Både Gullmarsfjorden ved Lysekil og Iddefjorden har et spesielt vern i Sverige som "terskelfjord".

Går imot fjerning

Før stortingsvalget i år var en rekke stortingspolitikere fra Østfold, LO, NHO og flere ministre involvert i saken om fjerning av tersklene.

Både daværende fiskeriminister Helga Pedersen og utenriksminister Jonas Gahr Støre lovte å ta opp saken med svenske politikere.

Som følge av samtaler mellom politisk ledelse i Fiskeridepartementet og den svenske miljøvernministeren møttes Västra Götalands Län, Naturvårdsverket og Kystverket i sommer.

Nå er det klart at Västra Götalands Län og Naturvårdsverket i sine uttalelser til miljøverndepartementet i Sverige går imot å fjerne tersklene.

-Lei av terskel-saken

Karin Petterson sier svenske myndigheter nå er lei av å bruke ressurser på saken.

- Vi håper at denne saken nå kan legges vekk. Vi har ikke noe ønske om å bruke mer ressurser på dette, sier hun til NRK.

Pettersson mener regelverket er helt klart hva angår vern og at saken bør bringes inn for retten for å få en definitiv avklaring.

- Om nødvendig håper jeg saken kommer opp i til prøving i domstolen. Da får vi en endelig avgjørelse på saken, og får avsluttet den, sier hun.

Nexans i Halden

Nexans fabrikk i Halden har rundt 600 ansatte. Halden-fabrikken ble startet i 1974, da som en egen produksjonsenhet for høyspentkabler. Kraft sjøkabel, umbilical, HV PEX-kabel er i dag spesialitetene, samt HV laboratorium.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Kan få konsekvenser

Det er ikke godt nytt for Nexans i Halden at svenske myndigheter nå igjen går imot å fjerne tersklene.

På kabelfabrikken på Knivsø i Halden produserer de rundt 600 ansatte høyteknologiske kabler i stort volum, med leveranser til avanserte land- og havbaserte prosjekter over store deler av verden.

Skandi Acergy

Da skipet 'Skandi Acergy' skulle hente kabler på Nexans anlegg i Halden tidligere i 2009, var det såvidt det 156,9 meter lange og 27 meter brede skipet kom seg inn over Svinesundstersklene. Flere slepebåter måtte til, og tidevannet måtte stemme eksakt, da skipet som stikker 12 meter dypt, skulle inn og ut av Ringdalsfjorden ved Svinesund.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Dersom det er tilfelle at svenskene sier nei til å fjerne tersklene ved Svinesund er det uheldig for Nexans. Et svensk nei kan føre til at vi ikke kan ta de største kabeloppdragene som markedet etterspør, fordi store skip ikke kan gå inn til Halden, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Hessen til NRK.

- Forholder oss til norske myndigheter

I Halden er det Nexans kabelfabrikk på Knivsø som er alene om problemet med tersklene.

Norske Skog Saugbrugs har tidligere sagt til NRK at de klarer seg med sine nåværende transportløsninger ut fra eget havneanlegg på Sauøya i Halden, og at de derfor ikke fronter saken lenger.

Da NRK kontaktet Nexans om det svenske avslaget, var det ukjent for kabelbedriften, og Hessen sier at de nå avventer hva norske myndigheter vil gjøre med saken.

- Det var helt ukjent for oss at Sverige nå sier nei til å fjerne tersklene. Hvis Sverige opprettholder sitt nei må vi ta saken opp til intern vurdering hva vi skal gjøre videre, sier Kristin Hessen til NRK.