Hopp til innhold

- Staten bryr seg for lite om Oslo

Trine Skei Grande (V) vil kjempe for at hovedstaden skal bli hørt i større grad.

Trine Skei Grande på Venstres landsmøte 2009
Foto: Christoffer Biong / Venstre

- Staten bryr seg veldig lite om Oslo, jeg vil kjempe for Oslo interesser både inne statlige bygg, politisatsing og kollektivtrafikk, sier Grande.

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Oslopakke 3 prioriterer kollektivtrafikk sterkt, jeg vil kjempe for at det ikke blir svekket, sier hun.

Trine Skei Grande har allerede åtte år bak seg som stortingsrepresentant for Oslo. Hun topper Venstres Oslo-liste til stortingsvalget 2009.

Vil bygge kunnskapssamfunnet

Skole og kunnskap vil stå i fokus for Trine Skei Grande i tida som kommer.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Bygging av kunnskapssamfunnet, satsing på lærere og forsking, sier hun.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Jeg vil ikke prioritere flere timer eller billigere SFO. Skal vi få en bedre skole må vi satse på flere lærere og mer etter- og videreutdanning for lærerne. Det er det elevene trenger.

- Minst samarbeid med Frp

Da hun valgte Venstre var det nettopp partiets prioritering av kunnskap og miljø som var viktig sammen med sosialliberalismen.

Hun vil helst samarbeide med Høyre og KrF, da mener hun det er enklest å få gjennomført mest mulig Venstre-politikk.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp.

Vil ha mer politi i gatene

Grande mener at flere politifolk vil gjøre hovedstaden tryggere.

- Vi trenger flere politifolk, flere sivile som kan gjøre kontorarbeid slik at vi kan få mer politi i gatene. Men vi trenger også et godt sosialt arbeid og bedre rusomsorg. Det vil minske bakgrunnen for kriminaliteten i byen vår, sier hun.

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i Oslo?

- I Venstres program har vi skissert en velferdsmodell som handler om å styrke fastleger, sykehjem og de helsetjenestene som er nærmest pasientene i hverdagen. Den vil jeg kjempe for i Stortinget, sier Grande.

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Alle bydeler bør ha en mest mulig sammensatt befolkning. Snu utviklingen gjør en med å bygge gode bymiljø, gode skoler og forebyggende arbeid. Slik kan alle få en god oppvekst samme hvilken bydel du vokser opp i, sier hun.

Du kan følge både Trine Skei Grande og Østlandssendingen på Twitter.