Trenger ny havn for tømmereksport

Skogeierselskapene på Østlandet går sammen om en ny tømmerhavn i Drammens-området. Havnekapasiteten for tømmereksporten er sprengt.

Kapasiteten i Drammen havn er sprengt.

Skognæringen trenger en ny større tømmerhavn i Drammens-området som har kapasitet til å eksportere store mengder.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Skognæringen trenger en ny større tømmerhavn i Drammens-området. Fylkesmennene i Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus har tatt initiativet til en utredning, men inntil en ny langsiktig løsning er på plass er det etablert et nytt selskap som skal etablere, drive og utvikle tømmerhavna i Drammens-området.

Selskapet arbeider for å overta tømmerterminalen Södra Cell Tofte har på Lierstranda. Tømmereksporten kommer til å bli på størrelse med det som tidligere gikk til Tofte

Daglig leder i det nystartede tømmerhavnselskapet, Stig Sorte, sier det er helt avgjørende å få på plass en havneløsning snart.

– Ja, det er viktig for å sikre avsetning av massevirke. For massevirke er avgjørende for lønnsomheten i skogbruket, både for sagbrukene og skognæringen.

Skogeierne trenger ny tømmerhavn for å få skipet ut tømmer for salg.

Skogeiere trenger ny tømmerhavn for å få skipet ut tømmer for salg.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Drammen havn er sprengt

Da Sødra Cell Tofte ble lagt ned i fjor, var det mange som varslet krise i skognæringen. Men nå, et halvt år etter, hogges det tømmer som aldri før, og prisene er gode. Årsaken er at tømmeret eksporteres til utlandet. Svekket krone bidrar til det.

Men skogbrukets største utfordring er at havnekapasiteten for tømmereksport er fullstendig sprengt. Nå skipes mye av eksporttømmeret over Drammen havn på de gamle kaiene på Strømsø mot Tangen. Der er tømmerhaugene større enn noensinne, og det er ikke rom for mye mer, sier Havnedirektør Einar Olsen.

– Nei, vi kjører det remmer og tøy kan klare, nå har vi ikke mer plass og kapasitet.

Havnedirektør Einar Olsen ved Drammen Havn

Havnedirektør Einar Olsen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Les også: Containertrafikken økte

Behovet er betydelig større, og å finne havner som kan klare å skipe ut så mye tømmer, har vist seg svært vanskelig. Derfor har Viken Skog, Nortømmer, SB Skog og Glommen Skog – gått sammen og etablert selskapet Drammensregionens Virkesterminaler AS, som jobber for å overta den eneste store tømmerterminalen som finnes – på Lierstranda innerst i Drammensfjorden.

Dette er så godt som det eneste stedet det er mulig å legge en tømmerhavn av denne størrelsen, og alt ligger til rette allerede sier Stig Sorte.

– Nå velger vi å lage en løsning med lekter, slik at vi eventuelt kan flytte oss etter hvert. Men vi ønsker å komme i gang der fordi der er det lagt til rette og mye infrastruktur finnes fra før.

Båtfrakt gir større muligheter

Skiping med båt gir muligheter for eksport av større mengder tømmer og flere kjøpere. Én båt frakter tømmer tilnærmet ti tømmertog eller hundre tømmerlastebiler. I praksis vil hele det nord-Europeiske markedet være tilgjengelig med båt fra Drammen. Til Tofte ble det skipet 327 000 tonn tømmer og 116 000 tonn flis årlig, og eksporten kommer etter hvert til å bli like stor.

– Det er jo Tofte vi skal erstatte så det er jo bortimot samme mengde vi snakker om da selv om vi ikke kommer dit umiddelbart.

Nå forhandler det nye selskapet om å få leie tømmeterminalen på Lierstranda. Får de ikke frem en havneløsning raskt blir det virkelig krise.

– Ja, det blir det. Tømmeret må ut skal skognæringen overleve. Hvis ikke så blir det stopp.