Trekker to søksmål

Suspendert byggesaksleder i Halden kommune, Asbjørn Montelius, trekker søksmål mot kommuneadvokat og tidligere rådmann.

Asbjørn Montelius

TREKKER TO STRAFFESAKER. Asbjørn Montelius trekker det private søksmålet mot Veronica Aam og Eivind Hansen.

Foto: Anne Ognedal

I april i år ble det kjent at Asbjørn Montelius hadde saksøkt rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen, kommuneadvokat Veronica Aam og Halden kommune ved ordfører Thor Edquist.

Montelius mener han har blitt utsatt for «dypt ærekrenkende uttalelser» i samtaler med kommunens administrative ledere, noe som benektes fra kommunens side.

Sakene skal opp i Fredrikstad tingrett i februar neste år, men tirsdag kveld ble det kjent at Montelius nå trekker det private søksmålet mot Veronica Aam og Eivind Hansen.

Les også:

Fredrikstad tingrett

FEBRUAR 2014. Fredrikstad tingrett har inntil videre satt av tid i siste uke i februar neste år til rettsoppgjøret mellom byggesakslederen og kommunens ledelse.

Foto: Stephan Reis / NRK

Opprettholder straffesak mot rådmann

Asbjørn Montelius reiste rettssakene mot de tre ansatte og kommunen, fordi han mener å ha blitt urettmessig anklaget for korrupsjon.

Han ønsket rettens hjelp til å få renvasket seg for anklagene.

Straffesaken innebærer at Montelius krever at påstandene om at han var korrupt skal erklæres døde og maktesløse.

- Mortifikasjonssaken trekkes mot Veronica Aam og Eivind Hansen, men opprettholdes i forhold til rådmann Haabeth Grindaker, sier advokat Audun Lillestølen, som representerer Veronica Aam.

Advokat Helge Skaaraas, som repesenterer Asbjørn Montelius, ønsket tirsdag kveld ikke å kommentere saken overfor NRK.

Les også:

Møtes i Fredrikstad tingrett

Den 7. oktober møttes partene i Fredrikstad tingrett, og det ble da besluttet at saken skal opp for retten i februar 2014.

På det forberedende rettsmøtet 7. oktober ble det fra de saksøktes side reist spørsmål ved hvorfor det er tatt ut to saker, i stedet for en sak.

Tingrettsdommer Inge Tonholm ga i møtet ekteparet Asbjørn og Elisabeth Montelius to ukers frist til å vurdere om de kan trekke den sivile saken, og i stedet ta erstatningskravet inn i straffesaken.

- Det som nå står igjen, foruten straffesaken mot rådmannen, er tre sivile saker om erstatning mot Haabeth Grindaker, Hansen og Aam, samt erstatningssak mot Halden kommune, sier Lillestølen til NRK.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker

ALVORLIGE FORHOLD - Når vi har fått dokumentert slike alvorlige forhold, må vi selvsagt raskt vurdere og gjennomføre tiltak som raskt kan iverksettes, sa rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, da rapporten var offentliggjort.

Foto: Camilla Næss / NRK

Gransket og suspendert

Granskningsrapporten av den suspenderte byggesakslederen i Halden peker både på formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

I forrige uke ble rapporten offentliggjort og samme uke ble Montelius suspendert med øyeblikkelig virkning fra sin stilling i kommunen.

- Vi har fått en granskingsrapport og anbefalinger fra Hjort AS som vi vurderer, og utover det ønsker jeg ikke å si noe mer enn at dette nå er en personalsak, sier Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.

Asbjørn Montelius sier via sin fagforening NITO, at han ikke godtar å bli suspendert.

Les hele graskingsrapporten her