Trekker søknad om deponi på grunn av trusler

Norsk Gjenvinning m3 AS trekker søknaden om å lagre lav-radioaktivt gruveavfall ved Borge pukkverk i Fredrikstad på grunn av press og trusler.

Borge pukkverk,først legges en bentonittduk,deretter plastmembran og så kan masser fylles i.

Ole & Peder Ødegaard AS og Norsk Gjenvinning søkte om å lagre radioaktivt gruveavfall i Borge.

Foto: Anne Ognedal / nrk

Sammen med Fredrikstad-firmaet Ole & Peder Ødegaard AS søkte Norsk Gjenvinning m3 AS Statens strålevern om tillatelse til å ta imot inntil 14.000 tonn gruveavfall fra Søve Gruve i Telemark og deponere det ved Borge pukkverk.

Saken har skapt mye oppmerksomhet. Nå har selskapet valgt å trekke søknaden.

– Ole & Peder Ødegaard A/S og Norsk Gjenvinning m3 AS står fast ved at søknaden var forsvarlig og legitim. Søknaden trekkes imidlertid av hensyn til Ole & Peder Ødegaard A/S som har fått hard medfart i kontakten med lokale protestgrupper, skriver kommunikasjonssjef Annica Fiedler til NRK.

Fiedler bekrefter videre at de har mottatt trusler etter at søknaden ble kjent i februar.

– Ansatte i Ole & Peder Ødegaard A/S og deres familier har blitt utsatt for urimelig press og trusler fra enkeltpersoner, skriver hun.

Truslene er ikke anmeldt til politiet.

Daglig leder Jon L. Andresen i firmaet Ole & Peder Ødegaard AS ønsker ikke å kommentere saken.

Høy temperatur

Både lokalsamfunnet i Nome i Telemark og nasjonale myndigheter har jobbet for å få fjernet det radioaktive avfallet etter gruvedriften som ble lagt ned i 1963.

Penger har vært satt av i statsbudsjettet i flere år, men det har vært store problemer med å finne et egnet deponi.

I februar ble pukkverket i Borge lansert som en mulighet, men dette førte til sterke reaksjoner. Det kom blant annet til uttrykk da nærmere 250 personer møtte opp på et folkemøte i slutten av februar.

I en uttalelse på Facebook opplyser Sellebakk lokalsamfunnsutvalg at de er veldig glade for at søknaden om dumping av radioaktivt avfall er trukket, men tar samtidig sterk avstand fra truslene.

Arbeiderpartiet sa nei

Også leder Siri Martinsen i Fredrikstad Arbeiderparti har uttrykt skepsis mot planene.

– Det hersker mye usikkerhet knyttet til flere spørsmål. Vi tenker spesielt på fremtidens generasjon og hvilke konsekvenser dette kan ha på sikt. Dette er et tett befolket område og fine turområder. Vi ønsker å lytte til lokale stemmer i denne saken, sa Martinsen til NRK i februar.

Miljøorganisasjonen Bellona har vært i pukkverket i Borge, og daglig leder Nils Bøhmer sa til NRK i februar at det kunne være en god løsning.

– Rutinene de har fått på plass og teknologien og designet de har laget ser bra ut. Men vi skal nå gå nøye inn på den høringsinstansen som er sendt ut fra strålevernet for å se om vi kan gjøre ytterligere tiltak som kan gjøre deponiet bedre.