Hopp til innhold

Trekker seg etter Omsorgsbygg-skandalen

Styrelederen i Omsorgsbygg går av etter avsløringer om ansettelser av familie og venner i det kommunale milliardforetaket. Også administrerende direktør har bedt om samtaler.

Styrelederen i Omsorgsbygg i Oslo, Øivind Christoffersen trekker seg.

Styrelederen i Omsorgsbygg i Oslo, Øivind Christoffersen, trekker seg.

Styreleder Øivind Christoffersen i Omsorgsbygg uttaler til NRK onsdag kveld at han trekker seg med umiddelbar virkning.

I en pressemelding skriver også Omsorgsbygg at direktør Per Morten Johansen har «bedt om å få innlede samtaler med styret om sin rolle, noe styret har akseptert». Direktøren er broren til byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen (Ap).

Direktør i Omsorgsbygg Per Morten Johansen

Direktør Per Morten Johansen har «bedt om å få innlede samtaler med styret om sin rolle».

Foto: Knut Erik Solhaug/NRK

Det har i høst stormet rundt Omsorgsbygg i Oslo, et kommunalt selskap som er en av landets største eiendomsforvaltere og årlig omsetter for over 1 milliard kroner.

Det er avdekket at både norsk lov og kommunens regler ble brutt i forbindelse med at direktørens forlover, datter og svigersønn ble ansatt i foretaket Johansen leder.

Direktøren ansatte selv sin egen forlover og venn siden slutten av 1980-tallet, mens det var underordnede ansatte av ham som ansatte datteren og svigersønnen.

Direktør Per Morten Johansen har hittil ikke besvart NRKs henvendelse.

Ba om å få samtale

I pressemeldingen fra Omsorgsbygg går det frem at bakgrunnen for at direktøren har bedt om samtaler, er Kommunerevisjonens rapport knyttet til et varsel om habilitet og ansettelser i Omsorgsbygg, noe som har ført til et stort medietrykk og belastning for foretaket.

Den nå avgåtte styrelederen i foretaket, Øivind Christoffersen, sier til NRK at direktørens ønske om å få innlede samtaler med styret kom i forkant av dagens styremøte.

Dørene ble lukket da styret skulle behandle saken onsdag. De diskuterte den deretter i over tre timer.

- Hvorfor ønsker han slike samtaler?

- Det ønsker jeg ikke å gå inn på. Han har bedt om å få slike samtaler med styret, det har vi tatt til etterretning og akseptert, svarer Christoffersen.

- Har du gitt ham noen signaler de siste par ukene?

- Det er ikke noe jeg vil kommentere.

Direktøren i et av landets største eiendomsselskap nektet å stille i Debatten. Her gjør programleder Fredrik Solvang et poeng ut av det.

Da direktør Per Morten Johansen nektet å stille i Debatten for noen uker siden, gjorde programleder Fredrik Solvang et poeng ut av det.

- Ønsker ikke å kommentere

- Er det et samlet styre som står bak beslutningen?

- Det jeg kan si om det, er at styret har behandlet det. Interne forhold i styret ønsker jeg ikke å kommentere.

- Hva er det i denne saken som gjør at du nå ønsker å trekke deg? Tar du selvkritikk for noe?

- Slik saken er utviklet seg mener jeg det er riktig for foretakets ve og vel, og at andre bringer foretaket videre.

- Er det noe håndteringen din du tar selvkritikk på?

- Jeg har ikke lyst til å kommentere det noe mer. Jeg har fratrådt som styreleder. Nå er det Johan Arnt Vatnan som er fungerende styreleder.

– Sjokkert

Etter å ha lest om nyheten i NRK i kveld, uttaler Henrik Gjerding (FrP) i kontrollutvalget
at han er «sjokkert».

- Jeg kommer nå til å kreve at byrådsleder Raymond Johansen redegjør for denne saken i førstkommende møte i kontrollutvalget.