Rekordmange henvendelser til barnevernet

Antallet bekymringsmeldinger til barnevernet er tredoblet på tjue år – og sakene er oftere mer alvorlig og komplekse.

Illustrasjon barnevern

Barnevernet landet rundt får inn flere bekymringsmeldinger enn noen gang tidligere. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Siden 1994 har antallet bekymringsmeldinger til barnevernet på landsbasis tredoblet seg.

– Vi får flere telefoner og skriftlige meldinger, og innholdet i meldingene er mer alvorlig enn det har vært før, sier barnevernleder Terje Bjerkehagen i Øvre Eiker.

I Øvre Eiker har antallet barnevernsmeldinger femdoblet seg på 20 år. På kort tid har barnevernet i kommunen tatt hånd om to nyfødte babyer fordi mødrene sliter med store rus- og psykiske problemer, og nylig ble en sju år gammel jente satt i beredskapshjem fordi det er mistanke om at mor eller far har mishandlet henne.

– Nå har vi mange tunge og alvorlig saker. Fellestrekk er at det er saker med vold og seksuelle overgrep - og ofte i kombinasjon med rus, sier Bjerkehagen.

Samarbeider med barnehagene

Bare i Buskerud mottok barnevernet i fjor langt over 3.000 henvendelser. I 1994 var det drøye tusen. Barnevernleder Elisabeth Lyshaug i Lier har også merket pågangen. Hun tror at det er mange årsaker til at barnevernstjenesten får flere henvendelser nå enn tidligere.

– Terskelen for å melde inn til barneverntjenesten er kanskje lavere enn den var tidligere, sier Lyshaug.

Ånesen, Ulven Larsen

Barnehagekonsulent Torill Ånesen (t.v.) og daglig leder Anne Guri Ulven Larsen i Tolpinrud barnehage samarbeider mer med barnevernet enn tidligere.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

I Ringerike kommune har barnehagene langt mer kontakt med barnevernet nå enn tidligere. Gjennom et prøveprosjekt samarbeider barnehagene med barnevernstjenesten, PP-tjenesten og helsestasjonen. Daglig leder i Tolpinrud barnehage, Anne Guri Ulven Larsen, er fornøyd med samarbeidet.

– På foreldremøter informerer jeg om at vi har et samarbeid med barnevernet, og at det i de fleste sakene er snakk om hjelpetiltak og ikke omsorgsovertakelse. Det er viktig, for når foreldre hører barnevern så tenker de at nå kommer de og tar barnet mitt. Men det er ikke det de jobber med i hovedsak, sier Ulven Larsen.