Tre spor stengt på Drammensbanen.

En kortslutning i kjøreledningene på Drammen stasjon gjør at tre spor er stengt på strekningen Drammen - Asker. Trafikken går i ett spor på strekningen. Medfører noe firsinkelser