Tre måneders ventetid for å få anmelde en voldtekt

– Med så lang ventetid kan man bare la være, sier voldtektsoffer. Statsadvokaten har bedt politiet ta grep.

Anonymt voldtektsoffer

VOLDTATT: Mannen, som i dag er 30 år, ble voldtatt i 2009. Han reagerer på den lange ventetiden for å få anmelde en voldtektssak.

Foto: Anders Fehn / NRK

En voldtektsanmeldelse er ikke som å anmelde en stjålet telefon.

I det en voldtektsanmeldelse leveres, skal offeret avgi forklaring på stedet, og det er derfor tidskrevende arbeid å motta slike anmeldelser.

Ventetiden for å anmelde en voldtekt hos Oslo-politiet var i høst opp mot tre måneder. Etter klage fra to bistandsadvokater ble situasjonen tatt opp på et møte mellom statsadvokaten og politimesteren i Oslo.

– Vanskelig beslutning

En natt i 2009 opplevde en 19 år gammel mann å bli sperret inne i sitt eget hjem og voldtatt av en ukjent mann. Han forteller at mannen truet med å drepe ham.

– Han tvang meg til å gjøre ting med ham. Og truet med å drepe meg hvis jeg gjorde motstand. Derfor var det jo best å gjøre som han sa, forteller mannen til NRK. Han ønsker å være anonym.

Han valgte å anmelde saken. Da han tok kontakt med politiet fikk han avgi forklaring og komme til avhør med én gang.

– Det er en vanskelig beslutning for mange. De fleste gjør ikke dette med en gang. Noen venter. Men når de er klare for å ta det skrittet og går til politistasjonen, da må de få gjøre det med én gang, forteller han til NRK.

Risikerer at folk ikke anmelder

Men ikke alle får hjelp så fort de ønsker. Ventetiden for å anmelde en voldtekt i Oslo har vært lang. I høst var det så mye som tre måneders ventetid i enkelte tilfeller.

statsadvokat Jørn Maurud

Statsadvokat Jørn Maurud.

Foto: NRK

Etter at flere bistandsadvokater klagde på ventetiden, har statsadvokat Jørn Maurud tatt dette opp med øverste ledelse i Oslo-politiet.

– Når man går til det skrittet og anmelder en så alvorlig forbrytelse som voldtekt er, så er det riktig og viktig at vi tar tak i det så fort som mulig. Vi risikerer at folk unnlater å anmelde voldtekter. Det ønsker vi ikke, sier Maurud.

Øker bemanningen

Politiet beklager den lange ventetiden, og sier samtidig at det ikke har vært lang ventetid på de akutte voldtektssakene.

Ann Kristin Grosberghaugen, leder for seksjon for etterforskning av alvorlig seksuallovbrudd i Oslo

Ann Kristin Grosberghaugen, leder for seksjon for etterforskning av alvorlig seksuallovbrudd i Oslo politiet.

Foto: NRK

– Vi har hatt et veldig krevende år, med over 320 anmeldte voldtekter. Vi har vært utfordret på kapasitet, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder for seksjon for etterforskning av alvorlig seksuallovbrudd i Oslo politiet.

– Vi har sett at vi er nødt til å gjøre noen tiltak.

Oslo-politiet har nå økt bemanningen på den enheten som tar imot anmeldelser på seksuallovbrudd.

I tillegg jobber vi for at alle som kommer til politiet for å anmelde en voldtekt skal få mulighet for å avgi en kort forklaring, før de igjen blir kontaktet for et grundigere avhør.

– Da kan man bare la være

Mannen som ble voldtatt i 2009 er nå 30 år. Saken ble anmeldt og gjerningsmannen sitter i fengsel. Han mener lang ventetid for voldtektsanmeldelser er uholdbar.

– Noen har kanskje bygget seg opp i ukevis eller årevis, til det øyeblikket der man endelig tør å si ifra. Også får man da høre at politiet ikke har kapasitet til å ta imot anmeldelsen, og at man må komme tilbake om to måneder. Da kan man like så godt bare la være.