Tre linjer er berørt

Det er tre av NSBs linjer som er berørt av feilen forårsaket av en nedrevet kjøreledning. Det er L12 Kongsberg-Eidsvoll, R10 Lillehammer - Drammen og R11 Eidsvoll-Skien. Sjekk NSBs nettsider for forsinkelser. Fra og med mandag vil det ble flere forsinkelser på togtrafikken i området, da stenges store deler av trafikken fra Oslo S.