Hopp til innhold

Tre barn døde på kort tid ved fødeavdelingen i Drammen

Tre barn døde på kort tid ved fødeavdelingen ved Drammen sykehus. Dette skjedde samtidig som fødeavdelingen ved Kongsberg var stengt.

Sykehuset Buskerud, Drammen

Tre barn døde på Sykehuset i Drammen i forbindelse med fødsel mens fødeavdelingen på Kongsberg var stengt.

Foto: Idar Krogstad / NRK

De tre dødsfallene er meldt til Helsetilsynet. Fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus stengte i januar etter flere alvorlige hendelser.

- Tre dødsfall på såpass kort tid som to måneder er mye, sier klinikksjef Jardar Hals til NRK.no.

Hals vil ikke si noe om hva som kan ha skjedd under de tre fødslene, men sier at alle sakene er meldt til Helsetilsynet.

- Først og fremst er det tragisk for dem det gjelder, og så kan man gjøre seg refleksjoner om at dette selvfølgelig er uheldig at det hoper seg opp hvor det også er stor oppmerksomhet om tryggheten på fødsler, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fødeavdelingen på Kongsberg

Fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus gjenåpner 15.april.

Foto: Tordis Gauetplass / NRK

Større arbeidsbelastning

Siden fødeavdelingen på Kongsberg ble stengt i slutten av januar, har gravide kvinner blitt henvist til Drammen for å føde. Dermed har det blitt større arbeidsbelastning for de ansatte i Drammen, men Hals avviser at de ikke har taklet flere fødsler.

- Det er en risikosituasjon i forbindelse med fødsler som gjør at dødsfall skjer. Og man jo at det faktisk skjer. Det som er viktig er at man vet at man har et trygt, godt og riktig faglig tilbud, som håndterer fødslene på en riktig og god måte. Likevel kan man aldri helt eliminere risikoen for slike hendelser noen steder, sier han.

Fødeavdelingen på Kongsberg åpner igjen den 15.april. Da skal det innføres strengere kriterier for hvem som kan føde på avdelingen enn tidligere. Kriteriene beskriver i detalj hvilke fødsler som skal gjennomføres på Kongsberg, og hvilke som skal til Sykehuset Buskerud i Drammen.

Klinikksjefen forteller at kriteriene er strengere enn mange fødeavdelinger i landet.

- Kriteriene er strengere enn de som var, og de som fortsatt er ved mange fødeavdelinger i landet, sier Hals til NRK.no.

Ikke mottatt meldingene

Fylkeslegen i Buskerud, Ketil Kongelstad, opplyser til NTB at de ennå ikke har fått inn meldingene fra sykehuset.

- Når vi får dem vil vi vurdere om dette er noe vi bør følge opp tilsynsmessig, eller om det ikke er noen grunn til å tro at det har skjedd noen feil, sier Kongelstad.

På generelt grunnlag understreker han at når det skjer feil på et sykehus er det viktigste at sykehuset selv vurderer det som har skjedd og sørger for at det aldri skjer igjen.

- Vi får generelt inn mange meldinger som vi ikke oppretter tilsynssak på, fordi vi ser at sykehuset selv har fulgt opp sakene godt nok. I andre tilfeller må vi opprette tilsynssak, sier Kongelstad.