Behandler traumer med enkle hjelpemidler

Ikke alle som er traumatisert takler kontakt med egen kropp. Et engkelt hjelpemiddel som piggball kan være redningen.

Bruker piggball i behandligen av traumer

En piggball er et enkelt hjelpemiddel i behandlingen av personer med et traume, forteller Karin Holm Aksheim, psykomotorisk fysioterapeut i Vestre Viken Helseforetak.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Kroppen spiller en stor rolle i behandlingen av et traume. Pasienter klager ofte over spenninger, fordøyelsesproblemer, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer. Det er alt sammen kroppslige symptomer, og det viktig at vi behandler disse for at pasienten skal komme videre i livet.

Monette Indahl, psykomotorisk fysioterapaut

Monette Indahl er psykomotorisk fysioterapeut i Vestre Viken HF, og mener man også må fokusere på det fysiske i behandlingen av et traume.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Monette Indahl er psykomotorisk fysioterapeut, og jobber til daglig med traumebehandling i Vestre Viken. I dag er hun en del av vertskapet for konferansen om traumer i et kroppsorientert perspektiv som arrangeres i Drammen denne uka. Budskapet til de rundt 150 fysioterapeutene, psykologene og sosionomene som sitter i salen er klart: Det fysiske er like viktig som det psykiske i behandlingen av et traume.

Litt glemt

– Vi føler oss litt glemt, når det snakkes om traumebehandling. Pasientene får psykologtimer og sløvende medisiner, som mange trenger, men som også gir en hel del bivirkninger. Men altfor få opplever at de også kan få behandling for de fysiske smertene hos en psykomotorisk fysioterapeut. Det er viktig å forstå sammenhengen mellom det psykiske og det fysiske. Det skal ikke så mange behandlingene til før de begynner å se lys i tunnelen, forteller Indahl.

Behandlingen av traumepasienter er vanskelig. Traume skapes når man opplever situasjoner som livstruende. Kroppen mobiliserer en voldsom energi for å klare å kjempe eller flykte unna den livstruende eller overveldende situasjonen. Voldtekt og overgrep, krigsopplevelser og katastrofer er typiske årsaker til at en person blir traumatisert.

– Hvor lang tid det tar å behandle et traume avhenger av hva man er utsatt for og hvilke smerter det har utløst i kroppen. Man snakker om at kroppen husker, så hvis man kan sette inn ressurser på å behandle også de fysiske smertene, så vil man se at mange kommer seg raskere på beina, forklarer Monette Indahl.

Og mye handler om beina og bevegelse i behandlingen av traumer.

Se video av fysioterapeuter i bevegelse:

Bevegelse er viktig for å bedre den psykiske helsen

Fysioterapeuter beveger seg for å lære mer om behandlingen av traumer.

Enkle hjelpemidler

– Noen opplever at det å bli tatt på er å gå for langt. Da henter vi frem en piggball som de får lov til å klemme på og rulle over kroppen. Slik lærer de å tåle kontakt med egen kropp, i tillegg til at piggene på ballen skaper økt blodsirkulasjon og som løser opp stive og ømme muskler. Av og til er det ikke så mye som skal til, forteller Karin Holm Aksheim, psykomotorisk fysioterapeut i Vestre Viken helseforetak.

Kyrre Texnes

Kyrre Texnes er artist og motivator og innledet konferansen om traumer i et kroppsorientert perspektiv.

Kyrre Texnes er artist og motivator og bruker bevegelse i arbeidet med psykiske helse.

– Jeg fokuserer på det som beveger mennesker. Det hjelper den traumatiserte til å snu fokuset bort fra det vonde og over på det gode. Spesielt unge mennesker er veldig opptatt av hvordan de blir sett på og at det bestemmer hvem de er. Det fine med bevegelse er at de får en følelse hvem de er, i stedet for at de skal vurdere hvem de er ut ifra hvordan de blir sett på.