Hopp til innhold

Trapper opp jakten på kniver i Oslo sentrum

Flere blir knivstukket og truet med kniv i Oslo i år, enn i fjor. De siste månedene har Oslopolitiet intensivert antallet knivaksjoner i sentrum.

Ulike kniver og stikkvåpen som politiet har beslaglagt

Antall anmeldelser for å bære kniv i det offentlige rom ser ut til å bli høyere i år enn i fjor. Nå har politiet i Oslo sentrum økt antall knivaksjoner.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Hittil i år har politiet i Oslo anmeldt 471 tilfeller der personer har båret kniv på offentlige steder. Når året er over, forventer politiet at det totalt sett vil være flere anmeldelser i år enn i fjor, da det var 560 anmeldelser. Derfor har politiet siden sommeren økt antallet knivaksjoner i Oslo sentrum.

– Vi håper at dette kan være forebyggende. Vi vil at de som bærer kniv i Oslo skal vite at nå er sjansen for å bli tatt større, sier ordenssjef ved Sentrum politistasjon, Robert Thorsen.

Robert Thorsen

Ordenssjef ved Sentrum politistasjon i Oslo, Robert Thorsen, håper flere aksjoner og økte bøter vil være forebyggende.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Flere aksjoner i belastede områder

Thorsen viser frem noen av stikkvåpnene som er beslaglagt den siste tiden. Det er blant annet en foldekniv, en kjøkkenkniv, en kastekniv og et knokejern. I høst har det vært flere knivstikkinger i Oslo, og i september ble en 23 år gammel mann drept etter knivstikking på Ellingsrud.

Thorsen legger ikke skjul på at slike hendelser er noe av årsaken til at politiet nå øker antall aksjoner.

– Vi har etter loven hjemmel til å visitere i områder som er belastet. Grunnlaget vårt er egen statistikk over hvor vi har hatt hendelser som trusler, ran og stikkskader. Da sjekker vi folk i de områdene med en metalldetektor.

Føler seg fortsatt trygge

Tarje Skarbøe

Tarje Skarbøe synes Norge er et trygt land og synes det er for mye fokus på frykt og terror.

Foto: Bård Nafstad / NRK

I Torggata i Oslo sentrum føler ikke folk seg mindre trygge enn før.

Astrid Margrete Hildrum

Astrid Margrete Hildrum føler seg fortsatt trygg i Oslo.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Jeg synes det er altfor mye fokus på frykt og terror. Jeg tror vi har et kompetent politi som er i stand til å ta seg av det de må, så synes jeg vi andre skal fokusere på å ha det bra, sier Tarje Skarbøe.

– Det er skremmende at det er så mange knivhendelser som det er, men likevel føler jeg meg trygg, sier Astrid Margrete Hildrum.

Hyppigere kontroller og økte bøter

Kniv har de seneste årene vært det mest brukte drapsvåpenet i Norge. Mellom 2005 og 2015 var det 137 drapssaker hvor det har blitt brukt kniv.

Senest i forrige uke ble ni personer anmeldt for bæring av kniv. Tirsdag kunngjorde Oslo politidistrikt at de øker bøtene for bæring av kniv på offentlig sted. Den maksimale boten for bæring av kniv økes nå til 20.000 kroner.

Politiet håper at hyppigere knivaksjoner og økte bøtesatser skal redusere voldshendelsene.

– Enkelte hendelser er mer alvorlig enn andre, men det er alvorlig at såpass mange bærer kniv eller andre våpen. Vi ønsker å være mer til stede for å forebygge.

Men den aller beste løsningen er ifølge Thorsen:

– At alle byens borgere som vurderer å bære kniv i det offentlige rom, lar være.