Transittmottak på smertegrensen

HØNEFOSS (NRK): Hvalsmoen transittmottak på Hønefoss tar imot ytterligere 200 flyktninger, dermed blir mottaket ett av landets største med 850 flyktninger. Det nærmer seg smertegrensen, mener både ledelsen ved mottaket, naboene og kommunen.

Hvalsmoen

Disse bygningene tas i bruk til de nye flyktningene.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Det vi hele tiden er redd for, er at beboerne skal begå kriminalitet i Hønefoss. De bryter selvsagt loven som alle andre innbyggere. Likevel er jeg redd for det, fordi det blir en større belastning for mottaket, sier Tove Brorson, daglig leder ved Hvalsmoen Transittmottak.

For å møte den europeiske flyktningkrisa, forbereder hun seg på å ta imot 200 nye flyktninger, på toppen av de 650 som allerede er i mottaket. Nå er mottaket nær grensa for kapasiteten.

Tove Brorson

Tove Brorson, daglig leder ved Hvalsmoen Transittmottak, håper UDI ikke presser på for å sende flere flyktninger til Hvalsmoen. Nå skal opp til 850 flyktninger bo på transittmottaket i kortere eller lengre perioder.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Vi er opptatt av at naboer må kontakte oss, om noe ubehagelig skjer. Ellers får vi ikke gjort noe med det. De må gjerne ta en telefon hit. Det viktigste er å ha en åpen dialog, sier Brorson.

Og naboene har blandede erfaringer med mottaket.

– Jeg må si at jeg har opplevd et par ganger at noen har står på verandaen min og ber om sigaretter, sier en nabo som ønsker å være anonym.

– Det er ikke så hyggelig når jeg er alene her. Da låser jeg døra, men de har ikke gjort meg noe, sier hun.

– Må si stopp

Mottaksleder Tove Brorson minner på at asylsøkerne er helt vanlige folk.

– Mange fra Syria er godt utdannet og oppegående folk. De har hatt en jobb å gå til som folk flest her i landet, påpeker hun.

Ordfører Kjell B. Hansen

Ordfører i Ringerike, Kjell B. Hansen er redd for at forholdene til naboene ved Hvalsmoen skal bli dårlig dersom for mange flyktninger kommer til mottaket.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Ordfører Kjell B. Hansen mener kapasiteten nå er nådd.

– Det er et stort omfang i forhold til det som lå til grunn da Hvalsmoen ble oppretta. Så det må vi vurdere nøye framover. Det andre er at man har utvikla en flott kompetansen og samarbeidet med naboene er godt – jeg er redd for at dette kan bli revet ned.

Da Hvalsmoen ble oppretta var tanken at rundt 200 flyktninger skulle bruke mottaket.

– Det er klart at dersom Utlendingsdirektoratet (UDI) presser på for å få inn flere enn 850, må jeg nok si stopp, sier Tove Brorson.