Hopp til innhold
Trandum utlendinginternat
Foto: Vegar Erstad / NRK

Trandum utlendingsinternat

Oppsummert

Politiets spesialenhet gransker et dødsfall som skjedde på politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen. En 57 år gammel irakisk mann døde i oktober 2019. Helsetilsynet og Fylkesmannen har opprettet tilsynssaker.

 • Ikkje varsla om sjølvskading

  Statens helsetilsyn har ikkje fått varsel om eit einaste tilfelle av sjølvskading eller sjølvmordsforsøk ved Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen.

  Det har vore 19 tilfelle av sjølvskading og 8 sjølvmordsforsøk på staden dei siste 4 åra, ifølgje tal frå politiet.

  Politiet seier dei vil snakka med firmaet som leverer helsetenester til internatet, samt ta kontakt med helsetilsynet for å få klårheit i kva tilfelle som skal bli melde.

 • Ber om tiltak ved Trandum

  Sivilombodet ber utlendingsinternatet på Trandum å endre praksis med ein gong. Det er enno stor risiko for umenneskeleg og nedverdigande behandling av dei som er internert.

  I eit brev til Justis- og beredskapsdepartementet står det blant anna at dei internerte blir fråteke mobil utan at dei tilsette har lov til det. I tillegg blir dei rutinemessig visitert, noko som heller ikkje er lov. Departementet blir bedt om å lage ein plan for å få slutt på desse regelbrota.

 • Ber kommuner overta Trandum-ansvar

  Helsedirektoratet ber kommunene Ullensaker og Hurdal overta helsetjenester for asylanter internert på Trandum. Forholdene ved internatet har blitt kritisert.

  Etter en rekke saker knyttet til Politiets utlendingsinternat på Trandum, legger Helsedirektoratet nå opp til en ny organisering av helsetilbudet for asylsøkerne som venter på å bli transportert ut av landet. Det er det private firmaet Legetjenester AS som har hatt ansvaret siden opprettelsen av internatet i 2004.

  – Vi har mottatt Helsedirektoratet sitt utkast til rapport, men ser at vi har behov for mer underlag for å kunne følge opp arbeidet. Jeg kan ikke per nå tidfeste når vi har en endelig beslutning klar, sier Ellen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, til Nationen.

  Porten på Trandum transittmottak
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Ulovlig innlåsing på Trandum

  Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat på Trandum mener den rutinemessige innlåsingen av internerte er ulovlig. Men det er nødvendig med kollektiv innlåsing for å ivareta ro og sikkerhet., sier seksjonsleder Johan-Edvin Throndsen.