Hopp til innhold

Tranbysaken: Tiltalte trekker anken

OSLO (NRK): Den 54 år gamle Tranbykvinnen trekker anken som omhandler familievold og påvirkning av vitner. Dermed handler ankesaken kun om drapstiltalen.

Utbrent bil i drapssaken i Tranby i Lier

FUNNET DØD: I denne utbrente bilen ble Per Gunnar Asheim funnet død 27. mars 2013.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett skulle opprinnelig handle om fire tiltalepunkter; drap, trusler, mishandling og påvirkning av vitner. I tingretten ble 54-åringen frikjent for drapet, men dømt til 3,5 års fengsel for de andre tiltalepunktene. Mens påtalemyndigheten anket frifinnelsen, anket kvinnen familievoldsdommen, men dagen før ankesaken startet bestemte kvinnen seg for å trekke anken.

– Noen ganger i livet må man velge sine kamper. Hun står midt oppi sin tøffeste kamp med en drapsanklage som hun bestrider på det sterkeste. Nå vil hun at lagmannsretten skal samle oppmerksomheten rundt det, sier forsvarer Anders Westeng.

Han understreker at det ikke betyr at hun nå erkjenner familievold eller at hun har endret oppfatning av hva som har skjedd. I stedet har hun et håp om at bevisførselen blir mer spisset enn den var i tingretten,

– Det har vært en lang prosess som hun konkluderte med i går, sier forsvareren.

Opprinnelig er det satt av nær 7 uker til ankesaken, men mye tyder på at saken tar kortere tid nå som deler av anken er frafalt.

– Indisiesak

Kvinnen ble frifunnet for drap i Drammen tingrett fordi bevisene ikke var sterke nok. I innledningsforedraget sitt i ankesaken la statsadvokat Trude Elisabeth Sparre vekt på at dette er en sak med mye bevisførsel, der noe har begrenset betydning.

– Dette er en indisiesak. Dere må altså se det store bildet i saken, sa hun henvendt til juryen.

Kaffekvern Tranbysaken

Kaffekvernen er et av påtalemyndighetens viktigste bevis.

Foto: Poltiet

Hun ba dem merke seg de viktigste bevisene. Det gjelder kjøp en kaffekvern og funn av medikamenter i den, funn av medikamenter i avdødes blod, kjøp av en bensinkanne, engangshansker og diesel. Dette er bevis hun kommer til å legge fram i løpet av de neste ukene.

Påtalemyndigheten mener at 54-åringen med overlegg drepte ektemannen enten hjemme i parets bolig eller på parkeringsplassen der mannen ble funnet. I forkant kjøpte hun en kanne og diesel, og hun er tiltalt for å ha dopet ned ektemannen med beroligende og søvnfremkallende midler.

– En krevende kvinne

Da forsvarer Anders Westeng innledet, la han vekt på at tiltalte er en krevende kvinne.

– Hun er en krevende kvinne og har fått mange uvenner på sin vei, men det betyr ikke at hun er en drapskvinne, sa han.

Han varsler at de kommer til å holde fast ved teorien om at Per Gunnar Asheim begikk selvmord.

Tranby-saken parkeringsplass

Det var en turgåer som varslet om bilen som sto på denne parkeringsplassen.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Rettssaken går i Borgarting lagmannsrett med en forsterket jury. Det vil si at det er 12 jurymedlemmer i stedet for 10, som er vanlig. Grunnen er at dette er en langvarig sak hvor man kan risikere at jurymedlemmer blir syke eller at andre ting oppstår.