Trafikkulykke ved skisenter

Nødetatene i Hemsedal rykker ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke på riksvei 52. Ifølge brann- og redningstjenesten har ulykken skjedd ved innkjøringen til skisenteret.