Trafikkulykke ved Minnesund

E6 rett før Minnesund i nordgående retning: Det har vært en trafikkulykke der en bil har havnet på taket. Nødetatene er på vei.