Trafikkulykke i Skiptvet

Det har skjedd en kollisjon mellom to biler ved krysset Vollveien/Svinndalveien i Skiptvet. Nødetatene er fremme og ambulanse behandler lettere kuttskade i hodet til den ene parten. Det er to involverte og det er redusert fremkommelighet på stedet.