Trafikkulykke i Bjørvikatunnelen

Det har vært en trafikkulykke mellom to lastebiler i Bjørvikatunnelen i østgående retning. Skadeomfanget er så langt ukjent. Midtre og høyre felt er stengt.