Setter trafikksikkerhet på dagsorden

I går omkom tre personer i den alvorlig bussulykken på Sokna på Ringerike. I dag og i morgen møtes alle som driver med trafikksikkerhet i Buskerud, Vestfold og Telemark for å diskutere hva som kan gjøres for å få ned ulykkestallene.

tre døde i ulykke ved Sokna

Trafikkulykken på Sokna på Ringerike, der tre mennesker omkom natt til tirsdag, er en tragisk opptakt, men aktualiserer behovet for trafikksikkerhetskonferansen for Buskerud, Vestfold og Telemark

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Totalt mistet 33 mennesker livet i trafikken i de tre fylkene i fjor, flest i Buskerud, som kom på landstoppen med 19 trafikkdrepte

Marte Nes, trafikksikkerhetskoordinator i Buskerud fylkeskommune mener den voldsomme bussulykken på Sokna viser at dette er helt nødvendig.

– Dette var en forferdelig opptakt til konferansen. men det aktualiserer dessverre veldig det vi skal snakke om. De høye ulykkestallene er en av grunnene til at vi møtes nå for å snakke om dette, sier hun.

250 deltakere

Marte Nes

– Vi må ta tak i trafikantadferden, sier Marte Nes, trafikksikkerhetskoordinator i Buskerud fylkeskommune

Foto: Raymond Dalen / NRK

Konferansen forgår på Sundvollen i Hole og arrangers av de tre fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er om lag 250 deltagere fra kommunene, Politiet, vegmyndighetene, politikere, Trygg Trafikk og de fleste andre som jobber med trafikksikkerhet.

Statssekretær Bård Hoksrud skal snakke om regjeringens trafikksikkerhetsarbeid, og det skal legges frem resultater av dybdeundersøkelser av ungdomsulykker. som Oslo universitetssykehus Ullevål har gjort. SINTEF skal legge frem forskningsresultater om hvordan ungdommen oppfører seg i trafikken, og hva som styrer dem.

– Det er altfor mange ulykker med ungdommer i forhold til resten av aldersgruppene, og dette er av feltene vi satser på, sier Nes.

Ingen klare trender

De som driver med trafikksikkerhet har problemer med å finne gode forklaringer på hvorfor ulykkestallene gikk så kraftig opp i fjor. Ungdommen er en liten trend, og de ser også at eldre er innblandet i flere ulykker enn andre.

– Vi blir stadig flere eldre. Folk holder seg friskere lenger, og beholder sertifikatet lenger. Det er noe vi følger nøye med på nå, sier hun.

Trafikantadferd

Selv om det blir mye prat og lite handling på en slik konferanse, mener hun det er helt nødvendig, og at det hjelper.

– Vi må jo håpe det, og vi må jo tro det. Vi vet at fysiske tiltak har effekt, men det vil ikke hindre alle dødsulykkene alene. Vi vet for eksempel at fart og manglende bruk av bilbelte har avgjørende betydning for utfallet av ulykker. Derfor må vi jobbe med trafikantadferd, og det er det denne konferansen setter søkelyset på, sier hun.