Trafikken går forbi ulykkesstedet

Nordgående felt er åpnet for trafikk, sydgående trafikk dirigeres forbi, skriver politiet på Twitter.