Hopp til innhold

Totalslaktes i egen rapport

Ifølge en intern revisjon ved Sykehuset Asker og
Bærum har alvorlige feil og mangler trolig ført til forkortet levetid for tre pasienter.

Sykehuset Asker og Bærum

Sykehuset Asker og Bærum slaktes i intern rapport.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

I rapporten blir det påvist fem brudd på norsk lov og myndighetenes krav til sykehuset.

Ifølge VG er det snakk om mangel på styring, ulovlige pasientbrev, uvitenhet om loven og interne frister skjult for pasientene.

Det er en egen intern granskningsgruppe ved sykehuset som har laget rapporten. I dag ble den offentliggjort.

Flyttet på behandlingsdatoer

I fjor høst ble det oppdaget flere tilfeller der pasienter ved Kirurgisk poliklinikk ved Sykehuset Asker og Bærum ikke var kalt inn til undersøkelse eller kontroll.

Det førte til at det ble satt i gang en omfattende gjennomgang av ventelister og henvisninger. Samtidig ble det bestilt en intern revisjon av rutiner og systemer ved avdelingen.

- Jeg beklager sterkt overfor de pasientene som er rammet og deres pårørende. Vi som jobber i helsetjenesten er her fordi vi ønsker å hjelpe mennesker, sier Erik Omland, administrerende direktør i Vestre Viken helseforetak.

- Når vi svikter og det får alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker, er det tungt for alle involverte og det gjør dypt inntrykk.

Det er påvist at datoer for behandlingsfrist er endret i mange journaler , men rapporten gir ingen holdepunkter for at dette er gjort for at sykehuset skulle spare penger.

Tre pasienter mistet livet

I en pressemelding opplyses det om at sykehusets egen gjennomgang så langt har avdekket feil som har ført til at tre pasienter sannsynligvis har fått forkortet sin levetid.

I de tre sakene er det ikke endring av dato som er årsak til at pasientene ikke er fulgt opp.

Sykehuset har meldt inn i alt 42 saker til Helsetilsynet der sykehuset mener feil har fått eller kunne ha fått alvorlige konsekvenser for pasientene.

Det er Helsetilsynet som gjør endelige vurderinger om konsekvenser.