Tormod fant historiske gravhauger på 1881

Tormod Fjeld bruker timevis hver uke til å lete etter kulturminner med flyfoto. Nylig kom han over et stort gravfelt i Råde i Østfold.

Gravhauger funnet i Råde

GJORDE FUNN: Ved bruk av dette kartet fant Tormod Fjeld flere gravhauger i Råde. De røde sirklene markerer hvor det kan ligge gravhauger.

Foto: NORKART / GEOVEKST/KOMMUNENE

– Jeg skjønte fort hva det kunne være, sier Tormod Fjeld.

Han sitter ofte og leter i flyfoto på blant annet 1881 og Finn for å finne kulturminner. Nylig fant han et hittil ukjent gravfelt.

– Jeg oppdaget noen ringer i åkeren som kan tyde på at det er gravhauger, og det var det.

Tormod Fjeld

FANT UKJENT GRAVFELT: Tormod Fjeld er grafisk designer, men på fritiden leter han etter kulturminner.

Foto: Lene Stamnes Sandaunet / fotograflene.no

Gravhaugene ligger i en åker i Råde, et område som er rikt på kulturminner. Nylig ble det også funnet et stort helleristningsfelt i nærheten.

Fjeld håper nå at funnet hans skal bli undersøkt nærmere.

– Jeg som privatperson, og som er litt kulturminne-entusiast, har jo lyst til at det skal undersøkes.

Det var Dagsavisen Demokraten som først omtalte funnet.

Utelukker ikke flere funn

I Halden pågår nå utgravingen av Gjellestadskipet. Skipet ble oppdaget nettopp etter funn av gravhauger i en åker.

Fjeld sier det ikke kan utelukkes at det er noe lignende i Råde.

– Så jeg ser ikke bort fra at det kan være en båtgrav eller et skip der. Den største haugen var rundt 15 meter i diameter, så det kan være noe spennende der.

Arkeolog og avdelingsleder for digital arkeologi ved Norsk institutt for kulturminneforskning, Knut Paasche, forteller at det er funnet metallgjenstander i området tidligere, noe som kan tyde på at det kan være mer enn bare en gravplass.

– Det er utrolig spennende. Spørsmålet nå er om det er noe større her. En landsby eller noe med jernhandel, som gjør dette helt spesielt, forklarer Paasche.

Ønsker at fylkeskommunen kommer på banen

Ordfører i Råde, René Rafshol (H), sier at det er viktig at funnet undersøkes nærmere.

René Rafshol

VIL UNDERSØKE: Ordfører i Råde, René Rafshol (H) ønsker at Viken fylkeskommune setter i gang undersøkelser av funnet.

Foto: Refshol / NRK

– Det man ser av funnet som er gjort i Halden, er at det nesten er i grevens tid at man undersøker det nå. Jeg er redd for at det går tapt mye historie, så jeg ønsker at fylkeskommunen kommer på banen og ser på dette.

Rafshol er takknemlig for entusiaster som Tormod Fjeld og jobben de gjør for å finne kulturminner.

– Det er helt fantastisk. Vi ser stadig vekk entusiaster som på hobbybasis går rundt i bygda vår og gjør sånne funn.

Merket som et fredet kulturminne

– Jeg synes det er veldig morsomt at han faktisk tar seg tid til å sitte og lete gjennom flyfoto og finne spor på denne måten. Det er veldig bra, sier arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen, i seksjon for kulturarv i Viken fylkeskommune.

Sigrid Mannsåker Gundersen

VIKTIG: Arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen sier mange kulturminner har gått tapt i jordbrukslandskap i Norge.

Foto: Viken Fylkeskommune

Funnet på åkeren i Råde er fredet, og er nå synlig i den nasjonale kulturminnedatabasen.

Dersom et område skal undersøkes nærmere av fylkeskommunen, skjer dette vanligvis fordi det er ønske om utbygging eller andre tiltak der.

– Akkurat nå vet vi ikke om noen prosjekter på det jordet, forteller Gundersen.