Vernepleierforbundet: – Virker rart at Lene Antonsen skal bli kastet ut av studiene

Verken vernepleierforbundet eller Norsk Forbund for Utviklingshemmede forstår hvorfor toppløsmodell Lene Antonsen (26) skal kunne bli kastet ut av studiet.

Lene Antonsen

RISIKERER UTKASTELSE: Høgskolen i Østfold har bestemt at en nemnd skal vurdere om Lene Antonsen (26) får fortsette på vernepleier-studiene.

Foto: Privat

– Både i denne og andre sektorer bør man være klar over den moralske dimensjonen. Men det går ikke bare på å vise puppene, det kan også være alkoholinntak, religiøse signaler eller andre ting, sier forbundsleder Jens Petter Gitlesen i forbundet for utviklingshemmede.

I helgen skrev NRK om Lene Antonsen som risikerer å bli kastet ut av vernepleierstudiet i Fredrikstad. Hun driver en SMS-tjeneste der hun selger toppløsbilder av seg selv, og nå skal skolens skikkethetsnemnd vurdere om det kvalifiserer til å bli kastet ut av studiestedet.

Saken har engasjert i sosiale medier. Den tidligere Paradise Hotel-deltageren har fått støtte, men mange har også tatt til orde for at toppløsbildene ikke er forenelig med å være vernepleier.

– Ligger nær moralisme

Jens Petter Gitlesen

KRITISK: Leder Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede synes ikke det er klokt å posere toppløs, men mener det ikke er grunn til å kaste Antonsen ut av studiene.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Flere har pekt på tenkte scenarioer der forholdet mellom en vernepleier og en utviklingshemmet bruker vil kunne påvirkes dersom brukeren skulle begynne å kjøpe nakenbilder av henne.

Gitlesen, som representerer mange av dem vernepleierne jobber for, svarer slik når han får presentert et slikt scenario:

– Det kan være særdeles uheldig, både i forhold til brukeren, personalgruppa, vergen og kommunen. Men det er viktig å skille her, og selv om det er veldig uheldig og belastende, så er det ikke ulovlig, sier Gitlesen.

Han mener det er vanskelig å trekke grensen for hva som kvalifiserer til utkastelse fra studiestedet andre steder enn ved det som er ulovlig.

– Da ligger vi veldig nært inn på moralisme. Selv om jeg synes det er et uheldig valg av henne, så kan jeg ikke tvinge mine normer over på andre. Åpner man for det, så finnes det knapt grenser for krenkelser, sier han.

– Grensen går ved lovbrudd

Slik tenker også forbundslederen i Vernepleierforbundet. Bjørn Harald Iversen mener utdanningsinstitusjonene med fordel kan legge mer vekt på å vurdere om studenter er skikket til å gjennomføre.

Likevel mener han toppløsbilder ikke er egnet til utkastelse.

– Ut fra det som er kjent, så virker det rart at hun skal bli kastet ut av studiene for noe som ikke er ulovlig. Studiet er en formingsprosess, så kanskje blir hun formet til å tenke annerledes underveis, sier Iversen.

Han ser for seg flere områder innen vernepleiernes fagområde der det kan være problematisk å selge toppløsbilder.

– I mange jobber trenger man en viss grad av legitimitet. Studiestedet bør veilede studentene i dette, sier Iversen.

Høgskolen i Østfold ønsker ikke å kommentere Antonsens sak spesifikt, men informasjonssjef Tore Petter Engen understreker på generelt grunnlag at høgskolen er pålagt gjennom nasjonale retningslinjer å følge prosedyrene for behandling av tvilsmeldinger som kommer inn.