Tønnevis med radioaktiv syre lagret ulovlig

Institutt for energiteknikk har lagret flytende radioaktivt avfall i Himdalen i Akershus i strid med reglene. Nå vurderer Statens strålevern politianmeldelse.

Flytende radioaktivt avfall i Himdalen

SYRE: I Himdalen støpes tønner med radioaktive stoffer inn i betongsarkofager, hvor de skal ligge i minst 300 år. Men i deponiet er det også tønner som ikke skulle vært der.

Foto: Institutt for energiteknikk

Det dreier seg om åtte tønner med radioaktiv syre, som er støpt inn i atomdeponiet i Himdalen.

Statens strålevern mener at lagringen av avfallet er i strid med regelverket og et brudd på utslippstillatelsen til Institutt for energiteknikk (IFE). De ser alvorlig på saken.

Fagdirektør Kristin Elise Frogg i Statens strålevern.

Fagdirektør, Kristin Elise Frogg, i Statens Strålevern.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Nå er vi nødt til å se nærmere på hva som er årsaken til det, og hvilke konsekvenser denne deponeringen eventuelt vil få for deponiet på lengre sikt, sier fagdirektør Kristin Elise Frogg i Statens strålevern.

– Ikke bygget for den type syre

I Himdalen i Aurskog-Høland lagres lavt og middels radioaktivt avfall. Inne i fjellhaller støpes tønner med radioaktive stoffer inn i betongsarkofager. Her skal avfallet ligge i minst 300 år.

Men i deponiet er det også lagret tønner som ikke skulle vært der – tønner som inneholder syre som anlegget ikke er bygget for, sier fagdirektør Kristin Elise Frogg.

– Det som er problemet med syre er at det kan etse gjennom sement og også eventuelt de tønnene som avfallet er lagret i, sier hun.

Totalt er det 13 tønner som er støpt inn, hvor av åtte inneholder flytende radioaktivt avfall.

Lagret flytende radioaktivt avfall i Himdalen

RISIKO: Statens strålevern frykter den lagrede syren kan innebære fare for lekkasjer over tid. De krever at IFE innhenter en ekstern evaluering av risiko og konsekvenser.

Foto: Institutt for energiteknikk

– Skyldes gammel glipp

Administrerende direktør ved institutt for energiteknikk, Nils Morten Huseby, bekrefter at det flytende radioaktive avfallet fra legemiddelproduksjon er lagret i Himdalen i strid med tillatelsen.

Nils Morten Huseby

Administrerende direktør ved institutt for energiteknikk, Nils Morten Huseby, aviser at det er en fare for lekkasjer fra tønnene med radioaktiv syre.

Foto: Anniken Mihle / NRK

Han sier at dette skyldes en glipp ett til to år tilbake i tid.

– Siden vi ble gjort oppmerksomme på dette i 2015, har vi lagt om praksisen og rutinene. Dette har vi en helt annen kontroll på i dag. Dette ligger et stykke tilbake i tid, da det var helt nytt avfall som kom fra den medisinproduksjonen vi driver med, sier Huseby.

Han aviser at det er en fare for lekkasjer fra tønnene med radioaktiv syre.

– Grunnen er at det er sement i hver av disse tønnene. Hvis det skulle gå hull på beholderen, så vil den bli nøytralisert fullstendig av sementen, sier Huseby.

Vurderer å anmelde

ATOMLAGER HIMDALEN

Her vises hvordan lav og middels radioaktivt avfall blir behandlet i lageret og deponiet for radioaktivt avfall i Himdalen.

Foto: RUNE PETTER NESS / NTB scanpix

IFE pålegges nå innen 12 desember å innhente en ekstern evaluering av risiko og konsekvenser ved å la de 8 innstøpte syretønnene stå.

Samtidig vil Statens strålevern ha svar på konsekvensen av å prøve å fjerne tønnene ut av atomdeponiet. Statens strålevern vurderer også å politianmelde IFE.

–Vi må vite mer om de helse og miljømessige konsekvensene. Det vil være en del av vurderingen om hvor alvorlig dette er. Men det kommer vi tilbake til når vi har fått utredningene fra IFE, sier fagdirektør i Statens strålevern, Kristin Elise Frogg.

Institutt for energiteknikk (IFE) har lagret flytende radioaktivt avfall i Himdalen

HIMDALEN: Fjellanlegget i Aurskog-Hørland inneholder åtte tønner med radioaktivt avfall.

Foto: Institutt for energiteknikk