Hopp til innhold

Tomtesaken i Halden skal granskes

Kontrollutvalget i Halden har bestemt at forskjellsbehandlingen av to tomteeiere ved Femsjøen skal undersøkes nærmere.

Hyttetomta som har fått byggenekt ved Femsjøen

Kontrollutvalget i Halden ønsker å finne ut hvorfor Lars-Øivind Johannessen ikke fikk bygge på denne tomta, mens en annen tomteeier like ved fikk lov til å bygge.

Foto: NRK / NRK

Da de to hyttetomtene ble fradelt fra gården Gjesteby ved Femsjøen i 2007, bestemte kommunen hvor tomtene skulle ligge.

Men mens den ene tomteeieren fikk ja til å bygge, fikk Lars-Øivind Johannessen avslag , selv om begge tomtene var innenfor 100-metersonen til Haldenvassdraget.

Kommunerevisjonen får jobben

Johannessen har klaget på avgjørelsen, og fredag bestemte kontrollutvalget i Halden kommune at saken skal granskes.

Det er kommunerevisjonen i Halden som skal utføre granskningen, og kontrollutvalget skal nå utarbeide instruks for undersøkelsen.

- Den endelige ordlyden på oppdraget skal utarbeides til neste møte i kontrollutvalget og deretter oversendes kommunerevisjonen, sier lederen i kontrollutvalget, Ann-Kristin Grødahl (Uavhengig).

- Vil finne ut hvorfor sakene fikk ulikt utfall

Grødahl sier det er naturlig å se nærmere på denne saken.

- Vi fokuserer på likebehandling i kommunen, og denne saken handler jo nettopp om hvorvidt tomteeierne har blitt behandlet likt. Derfor er det riktig å undersøke hva som har skjedd, sier Grødahl.

Utvalget ønsker å finne ut hvorfor de to sakene har fått forskjellige utfall.

- Målet er å finne ut om lover og regler er fulgt og om det eventuelt har vært utøvet politisk påtrykk i saken, sier Grødahl.

Enighet i utvalget

Hun understreker at granskningen ikke er politisk motivert.

- Alle medlemmene i kontrollutvalget var unisont enige om at dette skulle undersøkes, sier Grødahl.

Lars-Øivind Johannessen har av flere personer fått høre at Halden-politikeren Edna Henriksen (Ap) skal ha forsøkt å hindre at Johannessen fikk bygge sin hytte.

Habilitetsspørsmål

Henriksens familie eier nabohytta til Johannessens tomt, som har fått byggenekt.

Hun innrømmer å ha vært i kontakt med byggesakskontoret og stilt spørsmål om hundremeterssonen, men avviser å ha påvirket byggesøknaden.

Henriksen sitter i kommunestyret i Halden, men også i kontrollutvalget, og hun var med på å fatte vedtaket fredag om å granske tomtesaken ved Femsjøen.

- Siden vi alle var enige om at saken burde granskes, så jeg ingen grunn til å be henne gå ut da vi behandlet spørsmålet om granskning, sier utvalgsleder Grødahl.

Skal avklare den videre gangen i saken

Grødahl sier at hun nå skal ta kontakt med lederen for planutvalget i Halden så snart som mulig.

- Meg bekjent har tomtesaken bare vært til behandling i teknisk etat. Den har ikke vært til politisk behandling. Vi må nå avklare om vi skal gjøre våre undersøkelser før saken behandles politisk, forteller Grødahl.