Hopp til innhold

Må ut med millionbeløp etter luksusbilkjøp

Tommy Steine er i Eidsivating lagmannsrett dømt til å betale Santander Consumer Bank AS rundt en million kroner, etter at han nektet å gjøre opp for lån til luksusbiler.

Tommy Steine

Tommy Steine følte seg lurt av luksusbilselgeren i Drammen, men han hevdet også at banken var medskyldig i at han ble lurt.

Foto: NRK

– Tommy Steine er skuffet over at han blir hengt ut som en svindler, sier hans advokat Jørgen Klaveness.

Saken startet da Steine nektet å betale for lån på tre luksusbiler han hadde kjøpt av Auto-Forum AS i Drammen.

Sammen med flere andre kjendiser hadde Steine kjøpt biler fra drammensfirmaet tilnærmet gratis. Avtalene gikk ut på at kjendisene kunne levere tilbake bilene og få så godt som hele kjøpesummen tilbake.

Men da Steine ville kvitte seg med bilene i 2011, var bilforretningen plutselig stengt, og bilselgeren var forsvunnet.

Hevdet banken var medskyldig

Steine har hele tiden ment at banken Santander var medskyldig i at han ble lurt av bilselgeren. Bilene ble solgt videre, men to av bilene ble solgt for en mindre sum enn låneverdien. Steine nektet derfor å betale ned lånene på de tre bilene.

I juni 2014 ble Steine frikjent i tingretten for å betale millionkravet fra Santander.

Til VG skrev Steines advokat i en e-post at dommen fra tingretten var klar og prinsipiell.

– Den avgjør kort og entydig at det er banken, og ikke forbrukerne som skal bære risikoen hvis bilforhandlere bruker gjenkjøpsavtaler av denne typen til å lure seg til seg mer varelagerkreditt enn det banken har innvilget. Dette er en risiko som banken må bære: «Det er banken som har det lange kundeforholdet med agenten og mulighet til å føre kontroll med denne», skrev Klaveness.

Dømt i lagmannsretten

Santander Consumer Bank AS anket dommen fra tingretten, og nå har altså Eidsivating lagmannsrett omgjort dommen.

Steine er dømt til å betale 842.320 kroner. I tillegg er det påløpt en rentekostnad.

I domsslutningen heter det at summen skal betales innen fjorten dager etter at Steine ble gjort kjent med dommen.

I den enstemmige dommen fra Eidsivating lagmannsrett får ingen av partene dekket noen av sine saksomkostninger.

Vurderer å anke

Steine og hans advokat vurderer å anke dommen videre til Høyesterett.

– I domsslutningen har banken fått 75 prosent medhold, men på de juridiske spørsmålene har Steine fått medhold på alle punkter, slik jeg ser det, sier advokat Klaveness.

Tommy Steine

Bilselgeren i Drammen solgte luksusbiler til flere kjendiser.

Foto: Per Håkon Solberg/NRK