Tomme bøtter for TV-aksjonen

I forbindelse med årets TV-aksjon har en gjeng i Ringeriksregionen satt i gang sin egen aksjon. "Do not spill" heter det lokale innsamlingsinitiativet.

Tomme bøtter for TV-aksjonen

Personene bak initiativet er foran fra venstre Tone Reneflot Thoresen, Linda Moholdt Nordgården og Agnete Linde. I bakerste rad står fra venstre Sverre Haugli og Jørgen Moe Jr.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Mange husker sikkert farsotten i sommer der mange fikk en bøtte med iskaldt vann over seg. Det var en støtte i arbeidet mot muskelsykdommen ALS.

Nå settes det i gang en motsatt aksjon i Ringeriksregionen. "Do not spill" heter den, og målet er å samle inn penger til årets TV-aksjon. Vann er mangelvare i store deler av verden, og da skal man ikke sløse med det, mener initiativtaker Tone Reneflot Thoresen i Ringerike Utvikling.

Du kan høre mer om aksjonen her.