Tollerne vil sjekke promille

Tollerne ber finansministeren om 200 nye årsverk og flere oppgaver. Nå vil de blant annet gjennomføre promillekontroller.

Siv Jensen og tolldirektøren i samtale

Siv Jensen har bedt tolldirektør Bjør Røse om en rapport om hva de mener de bør gjøre. Nå har hun fått den.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Finansminister Siv Jensen var på Ørje Tollsted for å avdekke en ny scanner tirsdag. Da fikk hun samtidig overlevert en rapport fra tolldirektøren, der han ber om blant annet 200 nye årsverk, og økt samarbeid med skatteetaten.

Tolldirektør Bjørn Røse

Tolldirektør Bjørn Røse.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Vi har levert en rapport som vi mener vil gi et bedre og styrket tollvesen for fremtiden. Den inneholder ganske mange forslag, alt fra å bekjempe internettbestilt post- og kurersmuglet narkotika, til å kunne gå inn og få etterforskningsmydighet og påtalekompetanse i mindre alvorlige smuglingsforbrytelser, sier tolldirektør Bjørn Røse til NRK.

Promillekontroller og passjekk

Han ønsker seg 200 nye årsverk over tre år, og minst 300 millioner kroner til nye investeringer over fire år.

De foreslår også at tollerne kan ta promillekontroller og at de får mandat til å assistere politiet i pass- og personkontroll ved grensen. Samtidig ber de om etterforskningsmyndighet og påtalekompetanse for mindre alvorlige smuglingssaker.

– Vi må regne med at det tar tid å utrede dette. Men dette er oppgaver som tollmyndighetene har i en rekke andre land, og som vi mener at vi kan påta oss i Norge, sier Røse.

Finansministeren sier at hun nå skal sette seg godt inn i ønskelista fra Tollvesenet.

– Det er en rapport jeg gleder meg til å sette meg nærmere inn i. Jeg har bedt tolletaten om å se på hvordan vi kan få en forsterket etat som kan drive bedre samfunnssikkerhet og legge forholdene eklere til rette for smidighet for næringslivet, sier Siv Jensen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Siv Jensen klipper snora på Ørje

Siv Jensen var på Ørje Tollsted for å avdekke den nye scanneren. Da fikk hun også rapporten fra Tollvesenet.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Skjønner ikke hvor penge skal komme fra

Tidligere i år bestemte finansministeren at en rekke oppgaver skal flyttes fra Tollvesenet til Skatteetaten for å «rendyrke etatene». Lederen i Øst-Norge Tollerforening John Søberg mener dette samarbeidet blir tungvint.

Lederen i Øst-Norge Tollerforening John Søberg

Lederen i Øst-Norge Tollerforening John Søberg.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Vi kaller det oppsplitting av oppgaver som hører sammen. I dag har vi et helhetsbilde på grensa. Det å redusere oss til en kontrolletat av narkotika på grensa blir en veldig liten flik av det vi håndterer i dag, sier han.

Hva tenker du om 200 nye stillinger?

– Vi sier ja takk til det, men vi har ikke sett noe til dem enda. Vi ser ikke hvor i all verden de skal komme fra. Med mindre kontrollressurser, mindre budsjetter, hvor skal de tollerne komme fra? Jeg kan ikke fatte og begripe det. Her må det følges opp med budsjettmidler, sier Søberg.

Men 200 nye tollere langs grensen og 300 millioner kroner i nytt utstyr er noe av det Tollvesenet mener de trenger for å møte fremtidens utfordringer. Finansminister Siv Jensen ga i mars Tolletaten i oppdrag å utrede sin egen fremtid. Nå har hun fått resultatet.

– Behovene er mange over det ganske land. Derfor har jeg bestilt denne rapporten så vi kan få seg helhetlige behov.