Tollerne tar mer tunge narkotiske stoffer

Det var en kraftig økning i beslag av tunge rusmidler i fjor. Store mengder amfetamin, kokain og heroin ble holdt borte fra norske gater.

Amfetamin-beslag

I dette dekket til en nederlender som ble tatt ved Svinesund ble det funnet 7,5 kilo amfetamin.

Foto: Politiet

Ulovlige varer kommer inn til Norge hvert år. Men tollerne på grenseovergangene klarer også å stanse mye fra å komme videre ut på gatene.

Norske tollere gjorde i fjor nesten 4.400 beslag av narkotika. Det er ny rekord for Tolletaten, forteller tolldirektør Øystein Børmer.

– Internett har gjort det lett å bestille narkotika, legemidler og dopingmidler. Vi gjør daglig flere beslag av narkotika og legemidler i postforsendelser. De siste årene har det også vært en kraftig økning i beslag av beroligende stoffer, sier han.

Store deler av beslagene stammer fra Norges største grenseovergang på Svinesund i Østfold.

Wenche Fredriksen

Seksjonssjef Wenche Fredriksen ved grensekontrollen på Svinesund.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Dette er noe som bare øker fra år til år. Vi hadde trodd at markedet skulle bli mettet og at det skulle flate ut, men det ser ikke slik ut i det hele tatt, forteller seksjonssjef Wenche Fredriksen på Svinesund.

Ifølge Fredriksen er det ofte snakk om organisert smugling, og at smuglerne får betalt for å frakte varene over grensen.

– Utrolig store summer

En av trendene som bekymrer tollerne, er at beslagene av tunge rusmidler som amfetamin, kokain og heroin har gått opp sammenlignet med 2016.

Beslaget av heroin på landsbasis økte fra 7,9 kilo i 2016 til over 26 kilo i fjor. Blant annet gjennom to store beslag på Svinesund.

Hermetikkboks med amfetamin i.

I mars 2017 fant tollere amfetamin i hermetikkboks i en bil som kom med ferge fra Hirtshals til Larvik.

Foto: Tolletaten

– Vi hadde ett beslag på 12 kilo og ett på 11 kilo. Gateverdien på heroin er rundt 1000 kroner per gram, så vi snakker om utrolig store summer, sier Fredriksen.

I tillegg gjorde tollerne på Svinesund beslag av 9004 ecstasytabletter i fjor, mot 676 tabletter året før.

– Det kan virke som at markedet for ecstasy er på vei tilbake i Norge.

Beslaget av den narkotiske planten khat økte for første gang siden 2013, mens det ble tatt mindre cannabis i fjor enn året før, fra 1,75 tonn til 1,58 tonn.

Tolldirektør Bømer er også bekymret over at de oppdager store mengder av de såkalte nye syntetiske narkotiske stoffene, som ifølge tollerne kan være dødelige selv i små mengder.

– Jeg er bekymret over at folk leker med sin egen helse for å oppnå rus, sier Børmer, som også er bekymret for tollernes sikkerhet.

Klarer ikke å stanse alt

Fredriksen forteller at narkotikasmuglerne legger mye tid og ressurser i forsøket på å få varene inn i landet.

Kondomer i hulrom og tabletter most i hudkrem er bare noen av måtene smuglere forsøker å lure norske tollere på. I tillegg er det utstrakt bruk av følgebiler.

– Vi klarer ikke å stanse alt som kommer over grensen. Det er trolig veldig mye alkohol og narkotika som også kommer inn i landet, sier Fredriksen.

Alle som blir avslørt av tollerne blir anmeldt og sendt videre til politiet for videre etterforskning.

– Fortsetter i 2018

Også beslagene av alkohol økte kraftig i fjor. Totalt beslagla Tolletaten i overkant av 700.000 liter alkohol.

– Alkoholsmuglingen ser ut til å ha økt kraftig. Vi ser at profesjonelle aktører smugler stadig større mengder alkohol, sier Børmer.

Halvparten av dette ble avdekket på Svinesund. Helt på tampen av fjoråret, mandag 4. desember, gjorde tollerne på Svinesund sitt største beslag av øl i løpet av en dag noensinne.

Tolldirektør Øystein Børmer med ølbeslag

Tolldirektør Øystein Børmer med det rekordstore ølbeslaget som ble gjort på Svinesund i desember.

Foto: Bengt-Eigil Ruud/NRK

To polske trailere kom rullende inn over grensa klokken 06 på morgenen. Begge ble stanset med over 22.000 liter øl i lasten.

– Tidligere har det vært stort sett personbiler og varebiler, men i fjor stanset vi ti trailere som var fullastet med alkohol, sier Fredriksen.

Hun forteller videre at startet på 2018 tyder på at smuglingen kommer til å fortsette i like stor skala også fremover.

– Vi har allerede hatt flere store narkotika- og ølbeslag i år. Det er for tidlig å konkludere, men det er ingenting som tyder på at det blir en nedgang i år.