Hopp til innhold

Tollerne tok rekordmye øl og kjøtt

Tollvesenet tok rekordmye smuglerkjøtt på grenseovergangene i fjor. Statistikken viser også en kraftig økning av alkoholbeslag.

Wenche Fredriksen

Kontrollsjef ved Svinesund, Wenche Fredriksen.

Foto: Tollvesenet

Grensekontrollene førte til rekordhøye 35.500 beslag i fjor – nærmere 19.000 av beslagene dreier seg om kjøtt og alkohol.

Størrelsene på beslagene er i tillegg så store at det ifølge tollvesenet umulig kan dreie seg om smugling for privat bruk.

– Vi vet at en del av dette går til restauranter og butikker i Norge. Det er nok ikke akkurat ment for bryllup og festligheter. Det er snakk om lett omsettelige varer, som gir en stor fortjeneste, sier kontrollsjef på Svinesund, Wenche Fredriksen.

Av alkohol var det spesielt beslaget av øl som økte i fjor. Det ble også tatt mindre sprit.

Les også: Smugleralkohol forsyner oslorestauranter

Alkoholholdige drikkevarer beslaglagt i 2011:

Alkoholholdige drikkevarer beslaglagt i 2011

Beslaglagt vare

Antall beslag

Beslaglagt mengde (i liter)

Tall for 2010

Brennevin

7.336

41.973

52.230

Brennevin over 60 %

35

437

14.250

Øl

5.245

414.844

388.938

Vin

5.588

71.729

54.863

Les også:

Bruker mellompersoner for kjøtt

Også kjøttbeslaget økte voldsomt i fjor i forhold til tidligere år. Totalt ble det beslaglagt over 40 tonn kjøtt i fjor. Rundt 30 tonn ble tatt på grensa ved Svinesund.

– Det har nok noe å gjøre med at vi er den største grenseovergangen. Det største beslaget vi hadde av kjøtt her i fjor var på 1,5 tonn, så det er snakk om store mengder, sier Fredriksen.

Kontrollsjefen sier også at det ofte blir brukt betalte personer for å smugle kjøttvarene over grensa.

– Når det er snakk om så store mengder, så brukes det ofte personer som får betalt for å smugle. Ofte vet de heller ikke hvor varene skal leveres.

Beslaglagte andre varer i 2011:

Beslaglagte andre varer i 2011

Beslaglagt vare

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Tall for 200

Kjøttvarer

408

42.237

27.967

Avdekket valuta (NOK)

869

56.113.359

58.049.557

Varer, annet (faktisk
eller skjønnsmessig
anslått verdi)

428

15.101.643

14.236.876

Sigaretter

7147

9.061.907

7.227.118

Våpen

51

124

116

Les også:

Stor økning i hasjbeslag

Generelt sett har narkotikabeslagene gått ned på grensa. Det blir tatt mye mindre amfetamin, heroin og kokain. Fredriksen vet ikke grunnen til at tollerne tar mindre narkotika.

– Når det gjelder narkotika, så har vi tatt mindre mengder på enkeltbeslag. Jeg vet ikke om dette er en ny trend, eller om tallene vil øke igjen i år.

Samtidig øker beslagene av hasj kraftig. Over 1,6 tonn ble beslaglagt i fjor – en økning på over ett tonn siden i 2010.

– Her er det snakk om store beslag fra blant annet trailere, sier Fredriksen.

Beslaglagt narkotika i 2011:

Beslaglagt narkotika i 2011

Beslaglagt vare

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Tall fra 2010

Amfetamin

98

54.187

123.268

Cannabis
(Hasj/Marihuana)

1.180

1.636.266

449.039

Heroin

32

11.303

83.000

Kokain

73

47.398

74.404

Les også: Årets mest kuriøse smuglerforsøk?

Les også: