Sovende sjåfør ble skannet av røntgen

Sjåføren lå og sov da tollvesenets skanner sendte sine røntgenstråler gjennom førerkabinen.

Tollvesenets nye scanner

Denne skanneren brukes til å søke gjennom vogntog for å finne smuglervarer. Men i februar ble også en polsk mann sendt gjennom skanneren.

Foto: Markus Plementas / NRK

Tollerne på Svinesund disponerer en stor stasjonær skanner. Med den kan de effektivt gjennomsøke et større vogntog. Natt til 23. februar gikk det galt.

– Inne i førerhytta lå det dessverre en sovende person, forteller Asle Farberg, som er avdelingssjef i Tollregion Øst-Norge.

Glemte å spørre

Asle Farberg

Avdelingssjef Asle Farberg i Tollregion Øst-Norge beklager hendelsen.

Foto: Heidi Gomnæs

Hvert år sendes rundt 6000 kjøretøy gjennom røntgenskanneren på Svinesund tollsted. Denne natten i februar var det en polskregistrert trekkvogn og semitrailer som var vinket inn til kontroll.

Både skanneroperatøren og operatøren som var på vakt har strålevernssertifikat.

Ifølge Tolletaten henviste operatøren sjåføren av kjøretøyet til et venterom på tollstasjonen. Vanlig prosedyre er å spørre sjåføren om kjøretøyet er tømt for mennesker eller levende dyr, men det blir glemt før denne kontrollen.

Så en person i førerhytta

Det var først da skanneren var i gang at de ansatte på vakt oppdaget at noe var galt.

Skanneroperatøren fulgte med på monitoren mens skanningen pågikk, og da skanneren passerte førerhytta på trekkvogna ble personen oppdaget. Skanningen ble avbrutt umiddelbart, ifølge Farberg.

– Vedkommende våknet først da vi åpnet førerdøra og konstaterte at han lå der og sov.

Personen som ble skannet ble tilbudt legesjekk og fikk informasjon. Strålene mannen ble utsatt for er ikke helsefarlige, ifølge Farberg.

– Men dette er likevel en type stråling som man skal unngå, dersom man kan det. Vi gjør vårt beste for at ingen skal bli utsatt for unødvendig stråling, sier han.

Ikke første gang

Skannet vogntog med mann inni

Også i april 2014 ble en mann skannet av tollerne på Svinesund.

Foto: Tollvesenet

Det er imidlertid ikke første gang personer har blitt sendt gjennom skanneren på Svinesund.

Både i april 2014 og i oktober året etter ble personer skannet. Etter den siste hendelsen har Tolletaten valgt å endre sine rutiner i forbindelse med skanning.

– Rutinen frem til nå har vært at føreren av vogntoget skal spørres om det er flere i kjøretøyet. Men det ble dessverre ikke gjort i dette tilfellet. Nå har vi endret rutinene til at førerhytta obligatorisk skal undersøkes av tolltjenestemann, for å forsikre oss om at det ikke befinner seg flere i førerhytta, sier Farberg.