- Skal vi ta flere beslag må bemanningen økes

Øst-Norge tollerforening ønsker flere ansatte i grensekontrollen – ikke en kostbar omorganisering.

Tollere på Svinesund

Tollerne svarer på kritikken om for lav fangst av storfisk på grensa.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Skal Tollvesenet ta flere organiserte smuglere er det ikke den varslede omorganiseringen som er løsningen. Det mener leder av Øst- Norge Tollerforening, John Søberg.

I går ble det kjent at Riksrevisjonen mener Tollvesenets beslag av narkotika og valuta er for lave.

Men skal man ta flere store smuglere er det en økt bemanning som er løsningen, ikke en dyr reform, mener Søberg.

Les mer om tollernes kontroller på grensa:

John Søberg, Hamar tollkontor
Foto: Kurt Johan Sivertsen / NRK

Det er en relativt unødvendig omorganisering som er satt i gang. Den vil ikke løse de utfordringen vi faktisk har.

John Søberg

– Riksrevisjonen peker på det vi har sagt i lang tid, at vi må bli bedre i stand til å stoppe den organiserte smuglingen. For oss er det en ting som da er viktig og det er flere ansatte.

– Vi vet at antall reisende og antall fortollinger er mangedoblet de senere åra, men bemanningen vår har stått på stedet hvil i ca. 20 år.

Regjeringen vil endre Tollvesenet

Regjeringen ønsker å styrke grensekontrollen og varslet i mars i år at Skatteetaten skal ta over flere av Tollvesenets arbeidsoppgaver. Tollerne skal ikke lenger bry seg med moms på varer og årsavgift på bil.

Men det er ikke rett medisin, mener lederen av Øst-Norge Tollerforening.

– Dessverre har jeg ikke tro på at det vil styrke kontrollen på grensa. Det tror jeg heller vil føre til at kontrollen blir flytta enda lenger vekk fra det operative nivået.

– Regjeringen vil endre noe som fungerer veldig bra

Lederen av Øst-Norge Tollerforening mener omstillingsprosessen begynner i feil ende;

– Verdensbanken kåret nylig norsk tollvesen til verdens beste tollvesen på næringslivslogistikk. Og da synes jeg det er underlig at det er der vi skal bruke masse penger på å omstille, i stedet for å bruke penger på en reell styrking av grensekontrollen.

Når kassa er tom blir det færre kontroller

Toller sjekker personbil på Svinesund

Det blir ikke så mange kontroller når kassa er tom, mener tollerne.

Foto: Siv Sandvik / NRK

De bemannede tollovergangene har færrest folk på jobb når trafikken er størst, det vil si i helger og i ferier. Søberg mener kontrollene begrenses av budsjetthensyn;

– Vi ser at i perioder med stor trafikk så har man rett og slett ikke råd til å sette inn folk. Det koster store penger å ha folk på bevegelige helligdager.

Tollkontrollen på Svinesund er ikke døgnbemannet

Hvert døgn står grensekontrollen på Svinesund ubemannet i flere timer. Det klarer smuglerne å utnytte. De kjenner tollernes turnus og passerer grensa når det er trygt.

– Vi hadde selvfølgelig gjort flere beslag med mere folk. Det viser all statistikk vi har. Har vi personer ute på grensa så gjør vi beslag – og det henge nøye sammen, sier Søberg.